Nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere (midler mod HIV)

J05AF, J05AR

Revideret: 16.03.2017

Præparatvalg

Kombinationen tenofovir (som TDF eller TAF) med emtricitabin eller lamivudin er førstevalg. 

  

Kombinationen abacavir med lamivudin er andetvalg, idet denne synes en smule mindre effektiv. 

  

Zidovudin anvendes overvejende kun til kortvarig behandling af gravide og til nyfødte børn til profylakse af maternel-foetal HIV-1 transmission. 

 

Kombinationen TDF med emtricitabin er godkendt til sexuel præ eksposure profylakse. Det er dog ikke et behandlings tilbud der aktuelt (2016) tilbydes. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

  • Abacavir er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
  • Øvrige nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere kan anvendes ved kan anvendes ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion, MEN:
    • Dog er kombination af abacavir, dolutegravir og lamivudin kontraindiceret ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min.
    • Ved kombination af abacavir, dolutegravir og lamivudin er der kontraindikation ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion, da dosisreduktion ikke er mulig med kombinationstablet.
  • Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat nyre og/eller leverfunktion.

Kontraindikationer

  • Vedr. øvrige kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.
  • Nedsat nyre - og/eller leverfunktion se ovenfor).

Bivirkninger

Både med hensyn til bivirkninger på kort sigt og langtidsbivirkninger er der store forskelle mellem stofferne. 

  

Zidovudin kan forårsage hæmning af knoglemarven, specielt med udvikling af anæmi. 

  

Abacavir kan forårsage en potentielt livstruende hypersensibilitetsreaktion hos individer med særlig vævstype (HLA B5701). Denne reaktion kan undgås ved at foretage vævstype undersøgelse inden behandlingsstart. I observationelle studier er der fundet øget risiko for myokardieinfarkt; men det er usikkert, om sammenhængen er kausal. 

 

Tenofovirdisoproxilfumarat (TDF)  er potentielt nefrotoksisk og bør undgås hos patienter med nedsat nyrefunktion. Det påvirker endvidere knoglemetabolismen, hvor det giver lavere mineralindhold - den kliniske betydning på lang sigt er usikker. Tenofoviralafenamid (TAF), et andet tenofovir-prodrug, har mindre nyre- og knoglepåvirkning. 

  

Der er ikke med sikkerhed konstateret alvorlige bivirkninger ved behandling med emtricitabin og lamivudin. 

  

Langtidsbivirkningen lipoatrofi, der optræder år efter påbegyndt behandling, ses især ved zidovudinbehandling, som var meget anvendt tidligere, mens der ikke er holdepunkt for, at lamivudin, emtricitabin, tenofovir eller abacavir forårsager denne bivirkning. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Abacavir , Lamivudin Kivexa®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 600+300 mg 30 stk. (blister)
Abacavir , Dolutegravir , Lamivudin Triumeq
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 50+600+300 mg 30 stk.
Abacavir , Lamivudin , Zidovudin Trizivir®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 300 + 150 + 300 mg 60 stk. (blister)
Abacavir Ziagen®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 300 mg 60 stk. (blister) 87,14
Abacavir Ziagen®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 300 mg 60 stk. (blister) (Orifarm)
Abacavir Ziagen®
GSK Pharma
oral opløsning 20 mg/ml 240 ml 89,89
Cobicistat , Elvitegravir , Emtricitabin , Tenofoviralafenamid Genvoya
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 200+10+150+150 mg 30 stk.
Cobicistat , Elvitegravir , Emtricitabin , Tenofovirdisoproxil Stribild
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg 30 stk.
Emtricitabin , Tenofoviralafenamid Descovy
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 200 mg+10 mg 30 stk.
Emtricitabin , Tenofoviralafenamid Descovy
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 200 mg+25 mg 30 stk.
Emtricitabin Emtriva
Gilead Sciences
hårde kapsler 200 mg 30 stk. 75,06
Emtricitabin , Tenofovirdisoproxil Truvada
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 245+200 mg 30 stk.
Lamivudin , Zidovudin Combivir®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 150+300 mg 60 stk. (blister)
Lamivudin Epivir®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 150 mg 60 stk. 50,45
Lamivudin Epivir®
GSK Pharma
filmovertrukne tabletter 300 mg 30 stk. 50,45
Lamivudin Epivir®
GSK Pharma
oral opløsning 10 mg/ml 240 ml 52,95
Lamivudin Lamivudine "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter 300 mg 30 stk. (blister) 20,90
Lamivudin Lamivudine "Teva Pharma BV"
TEVA
filmovertrukne tabletter 300 mg 30 stk. (blister) 20,90
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter 245 mg 30 stk. 143,46
Tenofovirdisoproxil Tenofovir disoproxil "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter 245 mg 30 stk. 140,75
Tenofovirdisoproxil Tenofovirdisoproxil "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter 245 mg 30 stk. (blister) 131,71
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 123 mg 30 stk. 145,31
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 163 mg 30 stk. 145,01
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 204 mg 30 stk 144,82
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 245 mg 30 stk. 144,70
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 245 mg 30 stk. (New Neopharma)
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
filmovertrukne tabletter 245 mg 30 stk. (Orifarm) 144,77
Tenofovirdisoproxil Viread®
Gilead Sciences
granulat 33 mg/g 60 g 146,33
Zidovudin Retrovir®
GSK Pharma
hårde kapsler 250 mg 40 stk. (blister) 81,78
 
 
Gå til toppen af siden...