Moderat effektive præparater (1. linje-behandlinger) mod attakvis multipel sklerose

Revideret: 08.03.2023

Gruppen af moderat effektive præparater (1. linje-behandlinger) mod MS dækker følgende: 

 

Selv-injicerbare immunmodulerende behandlinger:  

Tabletter/kapsler (små molekyler): 

 

Tabel 1. 

Præparat  

Vigtigste virkningsmekanismer  

Effekt på attakker *  

Vigtigste bivirkninger  

Interferon beta 

Rekombinant cytokin. Virkningsmekanismen kun delvis kendt. Virker antiinflammatorisk ved at inducere immunmodulerende faktorer og celler, dæmpe T-celle aktivering og hæmme cellemigration over blod-hjerne barrieren 

Ca. 30 % færre attakker* 

Hyppigt forekommende: Influenzasymptomer inkl. hovedpine, feber og led/muskelsmerter; reaktioner på indstiksstedet, neutraliserende antistoffer, leverpåvirkning. 

Glatirameracetat  

Immunmodulerende peptidblanding. Inducerer anti-inflammatoriske T2-celler, der ved aktivering ved glatirameracetat kan passere blod-hjerne barrieren og frigøre antiinflammatoriske cytokiner, der i CNS hæmmer aktiviteten af omkringliggende autoaggressive T-celler (bystander-suppression) 

Ca. 30 % færre attakker* 

Hyppigt forekommende: Reaktioner på indstiksstedet, atrofiske hudforandringer på indstiksstedet, systemiske reaktioner med palpitationer, takykardi, vasodilatation og dyspnø (optræder sjældent mere end enkelte gange hos den samme patient); overfølsomheds-reaktioner med hududslæt, ødemer eller urticaria. 

Teriflunomid  

Hæmmer enzymet dihydrooratat-dehydrogenase, hvorved pyrimidinsyntesen hæmmes i prolifererende celler, hvilket giver en immunsupprimerende effekt med hæmning af proliferation af autoreaktive B- og T-celler 

Ca. 30 % færre attakker* 

Relativt hyppigt ses: Gastro-intestinale gener, hårtab (15 %), leverpåvirkning. 

Dimethylfumarat  

Dimethylfumarat har antiinflammatoriske og immunmodulerende effekter og menes at aktivere Nrf2 proteinet, der inducerer antioxidantgener og beskytter mod cellebeskadigelse, samt effekter på immunceller medførende et fald i cirkulerende lymfocytter 

Ca. 50 % færre attakker* 

Hyppigt optræder: Gastro-intestinale gener (15 %), flushing (15 %).
Enkelte tilfælde af progressiv multifokal leukoencephalitis er rapporteret, primært hos patienter med lymfopeni. 

 

Diroximelfumarat 

Anden-generationsfumarsyreester med samme virkningsmekanisme som dimethylfumarat (se ovenfor) 

Ikke testet i placebokontrollerede fase III undersøgelser. Effekt formentlig som dimethylfumarat (se ovenfor). 

Færre gastro-intestinale gener (34,8 %) i forhold til dimethylfumarat (49,0 %) i et dobbeltblindt head-to-head forsøg. 

* i placebo-kontrollerede fase III undersøgelser 

 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Indholdsstoffer  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat leverfunktion  

Interferon beta-1a 

Nej 

Nej 

Interferon beta-1b 

Nej 

Ja (Child-Pugh class C) 

Glatirameracetat 

Nej 

Nej 

Teriflunomid 

Nej 

Ja (Child-Pugh class C) 

Dimethylfumarat 

Nej  

Nej 

Diroximelfumarat 

Nej 

Nej 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Referencer

3122. Comi G, Radaelli, Sørensen PS. Evolving concepts in the treatment of relapsing multiple sclerosis. Lancet. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27889192 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...