Forsøgsordning med medicinsk cannabis (Multipel (dissemineret) sklerose)

Revideret: 27.05.2020

Ved medicinsk cannabis forstås tørrede plantedele eller udtræk af plantedele (cannabisolier) af stamplanten Cannabis Sativa. Det er medicinsk cannabis, der er omfattet af den 4-årige forsøgsordning, der trådte i kraft 1. januar 2018. 

Der er isoleret flere hundrede forskellige stoffer i Cannabis, hvoraf delta-9-tetra-hydro-cannabinol (THC) og cannabidiol (CBD) er kendte aktive komponenter. 

Der er evidens for, at cannabis-baseret medicin har effekt på smertefulde spasmer og neuropatiske smerter (både cannabis-baseret medicin og inhaleret (fordampet og røget) medicinsk cannabis), men effekten er moderat. 

 

Bivirkningerne ved cannabis-baseret medicin omfatter øget risiko for trafikulykker, lav fødselsvægt hos cannabis-rygende mødre, udvikling af skizofreni og andre psykoser, påvirkning af indlæring, hukommelse og opmærksomhed, udvikling af depression og angst. 

Alle formodede bivirkninger til cannabisbaseret medicin og medicinsk cannabis skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. 

 

Lægemiddelstyrelsen har godkendt flere cannabis-mellemprodukter og udgangsprodukter til anvendelse i Danmark i form af tørrede plantedele til henholdsvis indtagelse via fordamper eller som te, samt produkter til oral anvendelse som kapsler eller olieopløsning. De aktuelt godkendte produkter på Lægemiddelstyrelsens liste over optagne produkter er anført nedenfor:  

 

Navn  

Dronabinol (THC) Styrke  

Cannabidiol (CBD) Styrke  

Produktform  

Fremstiller  

1:1 DROPS 

12,5 mg/ml 

12,5 mg/ml 

Oral Opløsning 

CannTrust Inc 

Bedica 

140 mg/g 

 

Urtete 

Bedrocan B.V. 

Bediol 

63 mg/g 

80 mg/g 

Urtete 

Bedrocan B.V. 

Bedrocan 

220 mg/g 

 

Urtete 

Bedrocan B.V. 

CBD CAPSULES 

 

 

Kapsler 

CannTrust Inc 

CBD DROPS 

 

25 mg/ml 

Oral Opløsning 

CannTrust Inc 

THC DROPS 

25 mg/ml 

 

Oral Opløsning 

CannTrust Inc 

Listen over optagne produkter ændres med mellemrum, og den aktuelle liste kan ses hos Lægemiddelstyrelsen

 

Ifølge færdselsloven er der kørselsforbud under optrapning, og mindst 2-4 uger efter stabil dosis er opnået, og indtil lægen har vurderet at bilkørsel er forsvarlig. Der foreligger ikke godkendte metoder til at vurdere denne kørselsegnethed, det beror alene på lægens skøn. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at der nedlægges kørselsforbud i hele behandlingsperioden. 

Det anbefales, at godkendt medicin til behandling af spasticitet og neuropatiske smerter prøves før ordination af medicinsk cannabis, ligesom det anbefales, at det godkendte præparat nabiximols anvendes før medicinsk cannabis til behandling af spasticitet, og dronabinol eller magistrelt ordineret THC eller CBD forsøges før medicinsk cannabis til behandling af neuropatiske smerter. 

 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside om medicinsk cannabis

 

Referencer

5008. Zajicek JP, Hobart JC, Slade A et al. Multiple Sclerosis and Extract of Cannabis: Results of the MUSEC Trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012; 83(11):1125-32, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22791906/ (Lokaliseret 27. maj 2020)

 

2309. Collin C, Davies P, Mutiboko IK et al. Randomized controlled trial of cannabis-based medicine in spasticity caused by multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2007; 14(3):290-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17355549 (Lokaliseret 24. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...