Cannabinoider (Multipel (dissemineret) sklerose)

N02BG

Revideret: 27.05.2020

Spastisk parese er et af hovedsymptomerne ved multipel sklerose (MS), karakteriseret ved pareser med øget tonus, hyperreflexi samt klonus. 

 

Den medikamentelle behandling tilstræber en nedsættelse af tonusforøgelsen uden at svække den motoriske funktion. De hyppigst anvendte præparater er baclofen og tizanidin samt diazepam. Det er langt fra altid, at der kan opnås tilstrækkelig effekt ved brug af disse præparater uden uacceptable bivirkninger, og i sådanne tilfælde kan forsøges behandling med cannabinoider. 

 

Desuden kan behandling med cannabinoider anvendes til MS patienter med neuropatiske smerter. 

Nabiximols

Nabiximols er en blanding af cannabinoiderne delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), der er partielle agonister til endogene cannabinoider.  

Anvendelsesområder

Tillægsbehandling med henblik på symptomforbedring hos patienter med moderat til svær spasticitet på grund af multipel sklerose (MS), som ikke har responderet tilstrækkeligt på anden antispastisk medicin, og som viser klinisk signifikant forbedring i spasticitetsrelaterede symptomer under en initial afprøvning af behandlingen. 

 

Effekten på spasticitet er undersøgt i flere studier, hvor der i de første to studier ikke fandtes nogen statistisk signifikant klinisk relevant bedring. 

 

I et efterfølgende internationalt multicenter fase 3 studie undersøgtes 572 patienter i et åbent forstudie, hvor 241 patienter opnåede en reduktion på 20% i en selvrapporteret spasticitets score. I et efterfølgende placebokontrolleret forsøg fandtes signifikant bedring i THC/CBD gruppen, hvor 45% opnåede en reduktion på 50%. 

Behandlingsvejledning

Der kræves en titreringsperiode for at nå den optimale dosis. Antal pust bør sættes op hver dag dog maksimalt til 12 pust pr. dag, indtil optimal symptomlindring opnås. 

Efter titreringsperioden tilrådes patienten at opretholde den optimale dosis. Når den optimale dosis er opnået, kan patienten sprede doserne ud over dagen efter individuel respons og tolerabilitet. Ny op- eller nedtitrering kan være relevant, hvis der forekommer ændringer i patientens tilstand eller i anden samtidig medicin, eller hvis der udvikles generende bivirkninger. 

Behandlingseffekten bør jævnligt reevalueres og behandlingen bør stoppe, såfremt patienten ikke længere oplever nogen fordel af behandlingen. 

 

På området findes desuden en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Kontraindikationer

Erkendt eller mistanke om psykotisk sygdom hos patienten eller i dennes familie. Svære personlighedsforstyrrelser. Betydende psykiatrisk lidelse ud over let til moderat depression associeret med MS. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved alvorlig kardiovaskulær sygdom, epilepsi eller krampeanfald i anamnesen. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af hypnotika, sedativa og lægemidler med potentielt sederende virkning, da der kan være additiv virkning på sedation og muskelrelaksation. 

Pludselig seponering af langvarig THC/CBD-behandling kan medføre abstinenslignende symptomer, primært forbigående søvnforstyrrelser, følelsesmæssige forstyrrelser samt appetitforstyrrelser. 

Bivirkninger

Bivirkninger er hovedsageligt milde til moderate, når der anvendes langsom optitrering. De hyppigst rapporterede bivirkninger i optitreringsfasen er svimmelhed, træthed og muskelspasmer. 

Graviditet

Må ikke anvendes.  

Farmakodynamik

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og Cannabidiol (CBD) er partielle agonister til endogene cannabinoider og har ved påvirkning af specifikke cannabinoide receptorer i hjernen en dæmpende effekt på visse cerebrale funktioner. THC virker analgetisk, muskelrelakserende, antiemetisk, appetitstimulerende, men kan medføre øget psykoaktivitet, når koncentrationen stiger hurtigt i CNS. CBD virker krampedæmpende, muskelrelakserende og anxiolytisk samt dæmpende på THC’s psykoaktive virkning. Det er samtidigt neuroprotektivt og antioxidativt. 

Gennem modulering af visse neurotransmittere mindskes spasticitet i ekstremiteterne, og den motoriske funktion forbedres. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cannabidiol
Delta-9-tetrahydrocannabinol
Sativex
Almirall
mundhulespray  27+25 mg/ml 3 x 10 ml  
Cannabidiol
Delta-9-tetrahydrocannabinol
Sativex
Almirall
mundhulespray  27+25 mg/ml 3 x 10 ml  
Cannabidiol
Delta-9-tetrahydrocannabinol
Sativex
Almirall
mundhulespray  27+25 mg/ml 3 x 10 ml  

Referencer

5006. Carotenuto A, Iodice R, Petracca M, et al. Upper motor neuron evaluation in multiple sclerosis patients treated with Sativex®. Acta Neurol Scand. 2017; 135(4):442-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27500463/ (Lokaliseret 27. maj 2020)

 

5007. Leocani L, Nuara A, Houdayer E, et al. Sativex(®) and Clinical-Neurophysiological Measures of Spasticity in Progressive Multiple Sclerosis. J Neurol. 2015; 262(11):2520-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26289497/ (Lokaliseret 27. maj 2020)

 

2307. Novotna A, Mares J, Ratcliffe S et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, enriched-design study of nabiximols* (Sativex®), as add-on therapy, in subjects with refractory spasticity caused by multiple sclerosis. Eur J Neurol. 2011; 18(9):1122-31, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21362108 (Lokaliseret 24. maj 2016)

 

2308. Collin C, Ehler E, Waberzinek G, et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of Sativex, in subjects with symptoms of spasticity due to multiple sclerosis. Neurol Res. 2010; 32(5):451-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20307378 (Lokaliseret 24. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...