Teriflunomid

L04AA

Revideret: 08.03.2023

Anvendelsesområder

Teriflunomid tabletter 14 mg daglig er indiceret til behandling af voksne patienter og børn/unge > 10 år med attakvis (recidiverende-remitterende) multipel sklerose (MS). 

I kliniske forsøg fandtes behandling med teriflunomid at nedsætte antallet af attakker i forhold til placebo, og effekten er sammenlignelig med effekten af interferon-beta 1a subkutant. 

Teriflunomid vurderes at have effekt på niveau med de øvrige førstevalgspræparater: Interferon-beta, glatirameracetat og dimethylfumarat.  

 

Medicinrådet har ligestillet teriflunomid og dimethylfumarat som førstevalg til patienter med attakvis MS, undtagen til kvinder med ønske om graviditet inden for de nærmeste år, hvor dimethylfumarat bør foretrækkes. 

Behandlingsvejledning

Før behandlingen med teriflunomid startes, skal følgende vurderes: Blodtryk, alanin aminotransferase (ALAT), basisk fosfatase, bilirubin, komplet blodtælling inkl. differentialtælling og trombocyttal. Teriflunomid er teratogent. Derfor skal der foreligge negativ graviditetstest inden behandling hos fertile kvinder, som skal anvende aktiv kontraception, da patienterne ikke bør blive gravide under behandlingen. 

Leverenzymer skal måles månedligt de første 6 måneder. 

 

Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 3-6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation. Det anbefales, at behandlingen erstattes med et høj-effektivt præparat, såfremt der konstateres klinisk sygdomsaktivitet eller nytilkomne læsioner på MR-scanning. 

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Se evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose eller præparatbeskrivelsen. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion og påvirkede leverenzymer. Teriflunomid kan forårsage en lille stigning i blodtrykket, som bør måles regelmæssigt under behandlingen. Under behandling med teriflunomid kan effekten af vaccinationer være svækket. Behandlingen nedsætter leukocyttallet. 

 

Ved planlagt graviditet skal teriflunomid være fjernet fra kroppen i tilstrækkelig grad. Den normale udskillelse af medicinen varer i gennemsnit 8 måneder, men kan vare op til 2 år. Udskillelsestiden kan reduceres til nogle få uger ved behandling med cholestyramin eller aktivt kul i 11 dage. 

 

Graviditet

Må ikke anvendes. Teratogent. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Teriflunomid Aubagio
Sanofi
filmovertrukne tabletter  7 mg 28 stk. (blister)   242,82 485,65
Teriflunomid Aubagio
Sanofi
filmovertrukne tabletter  14 mg 28 stk. (blister)   358,48 358,48
Teriflunomid Aubagio
Sanofi
filmovertrukne tabletter  14 mg 84 stk. (blister)   358,08 358,08
Teriflunomid Teriflunomide "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  14 mg 28 stk. (blister)   340,59 340,59
Teriflunomid Teriflunomide "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  14 mg 84 stk. (blister)   340,19 340,19
Teriflunomid Teriflunomide Mylan
Viatris
filmovertrukne tabletter  14 mg 28 stk. (unit-dose)   229,65 229,65
Teriflunomid Teriflunomide Mylan
Viatris
filmovertrukne tabletter  14 mg 84 stk. (unit-dose)   229,25 229,25
 
 
Gå til toppen af siden...