Siponimod

L04AA42

Revideret: 08.03.2023

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af multipel sklerose (MS). Siponimod bindes selektivt til to ud af fem G-protein-koblede receptorer (GPCR'er) for S1P dvs. S1P1 og S1P5. Siponimod virker som en funktionel antagonist til lymfocytternes S1P1-receptorer og blokerer i forskellig grad lymfocytternes evne til at forlade lymfeknuderne. Denne omfordeling af lymfocytter reducerer deres infiltration af centralnervesystemet og dermed også inflammation og beskadigelse af nervevæv. 

Anvendelsesområder

Medicinrådet anbefaler, at siponimod anvendes til patienter med aktiv sekundær progressiv multipel sklerose, der ikke modtager sygdomsmodificerende behandling, og patienter, der er i behandling med interferon-beta-1a, interferon-beta-1b eller glatirameracetat og har sygdomsaktivitet trods denne behandling. Afgrænsningen af populationen er baseret på datagrundlaget i det kliniske fase III studie.
Medicinrådet vil efter 2 år undersøge, om der er indsamlet data og vil på denne baggrund vurdere, om anbefalingen skal revurderes. 

Behandlingsvejledning

Siponimod er indiceret til behandling af sekundær progressiv multipel sklerose (MS) (318380) med aktiv sygdom i form af attakker eller radiologiske tegn på inflammatorisk aktivitet (4683).  

 

Der skal foretages klinisk kontrol efter 6-måneders behandling og herefter hver 6. måned. 

 

I kliniske studier fandtes risiko for 3-måneders bekræftet symptomforværring (EDSS score stigning ≥ 1) reduceret med 21 % sammenlignet med placebo (hazard ratio [HR] 0.79, p=0.0134) hos patienter med sekundær progressiv MS og tegn på sygdomsprogression inden for de seneste 2 år uafhængigt af eventuelle attakker. Der fandtes også signifikant effekt på attakker og tegn på MR-variable. 

Forsigtighedsregler

mRNA-vaccine 

I et studie fandtes stærkt nedsat til ophævet IgG respons efter vaccination mod COVID-19 hos patienter i behandling med sphingosin-1-fosfat (S1P)-receptor modulatoren fingolimod. Dette fund er ikke bekræftet, og det cellulære respons på vaccinationen blev ikke undersøgt. 

 

Se præparatbeskrivelsen og evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Siponimod Mayzent®
Novartis
filmovertrukne tabletter  0,25 mg 12 stk. (blister)   155,03
Siponimod Mayzent®
Novartis
filmovertrukne tabletter  1 mg 28 stk. (blister)   539,51
Siponimod Mayzent®
Novartis
filmovertrukne tabletter  2 mg 28 stk. (blister)   539,51

Referencer

5208. Kappos L, Bar-Or A, Cree BAC, Fox RJ, Giovannoni G, Gold R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomised, phase 3 study. Lancet. 2018; 391:1263-73, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29576505/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4683. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA et al. Defining the clinical course of multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014; 83:278-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24871874 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...