Ocrelizumab

L04AA

Revideret: 08.03.2023

Ocrelizumab er et humaniseret anti-antistof mod CD-20 overflademolekylet produceret i ovarieceller fra kinesiske hamstere ved rekombinant DNA-teknologi.  

Anvendelsesområder

Attakvis MS 

Ocrelizumab er indiceret til behandling af patienter med  

  • attakvis MS med sygdomsaktivitet enten klinisk eller på MR-scanning og
  • til patienter med tidlig primær progressiv MS defineret ud fra sygdomsvarighed og funktionsnedsættelse og med tegn på inflammatorisk aktivitet på MR-scanning.

 

I Danmark har Medicinrådet defineret ocrelizumab som en 2. linje behandling til anvendelse hos patienter med høj sygdomsaktivitet. Høj sygdomsaktivitet defineres efter Dansk Multipel Sklerose Gruppe konsensus kriterier. 

 

Medicinrådet har desuden vurderet, at ocrelizumab kan anvendes som mulig standardbehandling til voksne patienter i alderen 45 år eller yngre med primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Sygdomsvarighed må være maks. 10 år for patienter med EDSS-score mellem 3-5 og maks. 15 år for patienter med EDSS-score mellem 5-6,5.  

 

I kliniske forsøg reducerede behandling med ocrelizumab hyppigheden af nye skleroseattakker med 47 % og antallet af patienter med sygdomsforværring efter 2 år med 40 % i forhold til interferon-beta 44 mikrogram subkutant x 3 ugentlig. Virkningen på sygdomsforandringerne målt med MR-scanning er endnu kraftigere. 

 

Ved primær progressiv MS reducerede ocrelizumab i klinisk forsøg risikoen for 3-måneder bekræftet sygdomsprogression med 24 % i forhold til placebo. 

 

Behandlingsvejledning

Ocrelizumab administreres intravenøst 300 mg initialt og 300 mg efter 2 uger. Herefter doseres ocrelizumab intravenøst 600 mg med 24 ugers interval.  

 

Præmedicinering med binyrebarkhormon og antihistamin inden hver infusion anbefales. Dette kan suppleres med paracetamol (Se produktresumé). 

 

Før start af behandling med ocrelizumab foretages komplet blodtælling, serum elektrolytter, se-kreatinin og leverenzymer (rutineblodprøver). Desuden Quantiferon test for TB, screening for Hepatitis B og C, anti- HIV, og anti-VZV antistof. 

Inden for 3 måneder før start af behandling med ocrelizumab skal der foretages MR-scanning. 

 

Ved overgang fra interferon-beta, glatirameracetat, dimethylfumarat, ozanimod eller fingolimod kræves ingen udvaskningsperiode, hvis der er normale rutineblodprøver (specielt lymfocyttal - hvilket ved fingolimod typisk indtræder 3-6 uger efter seponering).  

Ved skift af patienter fra natalizumab til ocrelizumab skal der, på grund af natalizumabs lange halveringstid og risiko for PML, foretages en MR-scanning før skift til ocrelizumab. Hos anti-JCV antistofpositive bør overvejes lumbalpunktur med PCR analyse for JCV DNA. Hvis der ikke er tegn på PML, kan behandling med ocrelizumab påbegyndes 6-8 uger efter sidste natalizumab infusion. MR-scanning gentages 3 måneder efter sidste natalizumab infusion.
Ved overgang fra cladribin kræves et normalt lymfocyttal. Ved overgang fra mitoxantron, azathioprin eller anden immunsuppressiv behandling skal der være en 3 måneders udvaskningsperiode før start på ocrelizumab og ingen tegn på aktuel immunsuppression. 

 

Der findes ingen undersøgelser af ocrelizumab hos patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh B eller C). Patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh A) var inkluderet i kliniske forsøg, hvor der ikke observeres ændringer i farmakokinetikken af ocrelizumab. På grundlag af metabolismen af ocrelizumab anses det ikke nødvendigt at ændre dosis hos patienter med nedsat leverfunktion,  

 

Der findes ingen undersøgelser af ocrelizumab hos patienter med nedsat nyrefunktion. Patienter med let nedsat nyrefunktion var inkluderet i kliniske forsøg. På grundlag af metabolismen af ocrelizumab anses det ikke nødvendigt at ændre dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion. 

 

Opfølgning af behandling 

Der skal foretages klinisk kontrol efter 6 måneders behandling og herefter hver 6. måned.  

 

Patienter med uacceptable bivirkninger på ocrelizumab bør skifte behandling til høj effektivt præparat (2. linje præparat). 

 

MR-scanning bør foretages efter 3-6 og 12 måneder og herefter årligt. Ved sygdomsgennembrud under behandling med ocrelizumab kan patienter med beskedent klinisk sygdomsgennembrud eller udelukkende MR sygdomsgennembrud skiftes til fingolimod, natalizumab (JC virus antistof negative patienter) eller cladribin, mens patienter med svære kliniske sygdomsgennembrud kan skifte direkte til alemtuzumab. 

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Se præparatbeskrivelsen og evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Forsigtighedsregler

  • Patienter skal observeres i mindst én time efter infusionen.
  • Patienten bør gøres opmærksom på, at infusionsrelaterede reaktioner kan forekomme i op til 24 timer efter infusion.
  • Alle patienter bør screenes for hepatitis B-virus infektion, latent TB og HIV, inden behandlingen påbegyndes.
  • Ved alvorlige infusionsrelaterede reaktioner skal infusionen straks afbrydes.
  • I et randomiseret ublindet studie fandtes antistof-respons på tetanusvaccine reduceret med ca. 50 % i forhold til ubehandlede eller interferon beta behandlede MS patienter. I et andet studie fandtes næsten ophævet SARS-CoV02- IgG stigning efter sammenligning med cladribin behandlede eller ubehandlede patienter. Det anbefales, at vaccinationer bør være fuldt gennemført senest 6 uger før start på ocrelizumab behandling.

 

mRNA-vacciner 

  • I et studie fandtes stærkt nedsat til ophævet IgG-respons efter vaccination mod COVID-19 hos patienter i behandling med fingolimod. Flere undersøgelser tyder på, at det humorale respons er svækket hos patienter i behandling med fingolimod og ocrelizumab, men der er et T-celle respons in vitro. Hvad dette betyder klinisk er mere usikkert. Se yderligere om mRNA-vacciner hos immunsupprimerede.

Bivirkninger

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes.  

Farmakodynamik

Der henvises til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ocrelizumab Ocrevus
Roche
konc. til infusionsvæske, opl.  300 mg 1 stk.   47.971,25 526,09

Referencer

5430. Bigaut K, Kremer L, Fleury M et al. Impact of disease-modifying treatments on humoral response after COVID-19 vaccination: A mirror of the response after SARS-CoV-2 infection. Rev Neurol (Paris). 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34172292/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5431. Ali A, Dwyer D, Wu Q et al. Characterization of humoral response to COVID mRNA vaccines in multiple sclerosis patients on disease modifying therapies. Vaccine. 2021; 39(41):6111-16, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34483021/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5432. Guerrieri S, Lazzarin S, Zanetta C et al. Serological response to SARS-CoV-2 vaccination in multiple sclerosis patients treated with fingolimod or ocrelizumab: an initial real-life experience. J Neurol. 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189719/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5433. Gadani SP, Reyes-Mantilla M, Jank L et al. Discordant humoral and T cell immune responses to SARS-CoV-2 vaccination in people with multiple sclerosis on anti-CD20 therapy. medRxiv. 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34462762/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5434. Iannetta M, Landi D, Cola G et al. T-cell responses to SARS-CoV-2 in multiple sclerosis patients treated with ocrelizumab healed from COVID-19 with absent or low anti-spike antibody titers. Mult Scler Relat Disord. 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34418737/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5456. Seery N, Sharmin S, Li V et al. Predicting Infection Risk in Multiple Sclerosis Patients Treated with Ocrelizumab: A Retrospective Cohort Study. CNS Drugs. 2021; 35(8):907-18, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33847902/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3430. Hauser SL, Bar-Or A, Comi G. Ocrelizumab versus Interferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017; 376(3):221-34, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002679 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

3431. Montalban X, Hauser SL, Kappos L. Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2017; 376(3):209-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28002688 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...