Ozanimod

L04AA38

Revideret: 22.10.2020

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af multipel sklerose (MS). Ozanimod bindes selektivt til to ud af fem G-protein-koblede receptorer (GPCR'er) for S1P dvs. til S1P1 og i mindre grad til S1P5. Ozanimod virker som en funktionel antagonist til lymfocytternes S1P1-receptorer og blokerer i forskellig grad lymfocytternes evne til at forlade lymfeknuderne. Denne omfordeling af lymfocytter reducerer deres infiltration af centralnervesystemet og dermed også inflammation og beskadigelse af nervevæv. 

Behandlingsvejledning

Ozanimod er indiceret til behandling af attakvis (relapserende-remitterende) multipel sklerose (RRMS) hos voksne med aktiv sygdom defineret ved kliniske fund eller ved billeddannelse. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ozanimod Zeposia®
Celgene
hårde kapsler  0,23+0,46mg 4 + 3 stk. (blister)  (Startpakke)
Ozanimod Zeposia®
Celgene
hårde kapsler  0,92 mg 28 stk. (blister)  

Referencer

5206. Cohen JA, Comi G, Selmaj KW et al. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (RADIANCE): a multicentre, randomised, 24-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019; 18:1021-33, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31492652/ (Lokaliseret 23. oktober 2020)

 

5207. Comi G, Kappos L, Selmaj KW et al. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (SUNBEAM): a multicentre, randomised, minimum 12-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019; 18:1009-20, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31492651/ (Lokaliseret 23. oktober 2020)

 
 
 
Gå til toppen af siden...