Glatirameracetat

L03AX

Revideret: 08.03.2023

Glatirameracetat er acetat-saltet af en blanding af syntetiske polypeptider. 

Anvendelsesområder

I kliniske forsøg hos patienter med attakvis multipel sklerose (MS) reducerede glatirameracetat antallet af nye attakker med ca. 30 % sammenlignet med placebo og reducerer også nye sygdomsforandringer på MR-scanning. Hos patienter med den første formodede demyeliniserende episode, og typiske MS-forandringer på MR-scanning eller mindre typiske forandringer på MR-scanning kombineret med oligoklonale bånd, hvoraf de fleste opfylder McDonald kriterier 2017 for attakvis MS, medfører behandling med glatirameracetat, at tiden til klinisk sikker MS forlænges, og attakhyppighed og sygdomsprogression reduceres. 

 

Flere sammenlignende undersøgelser har ikke vist forskel i behandlingseffekt mellem glatirameracetat og forskellige interferon-beta præparater. 

Behandlingsvejledning

Behandling med glatirameracetat 40 mg subkutant 3 gange ugentlig (eller 20 mg subkutant daglig) er indiceret ved attakvis MS i henhold til McDonald kriterier 2017 med bevaret gangfunktion og med tegn på aktivitet i sygdommen, dokumenteret ved attakker over en forudgående 2-års-periode, samt ved første klinisk veldefinerede demyeliniserende episode, såfremt alternative diagnoser er udelukkede, og patienten bedømmes at være i høj risiko for udvikling af klinisk sikker MS. 

 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i behandling af MS. 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

 

Opfølgning af behandling 

Behandling med glatirameracetat bør følges op med klinisk kontrol efter 6 måneder og derefter hver 6. måned med registrering af attakker, objektiv neurologisk undersøgelse og bivirkninger.
Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 3-6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation.
Det anbefales, at behandlingen erstattes med en høj-effektiv behandling, såfremt der konstateres klinisk sygdomsaktivitet eller nytilkomne læsioner på MR-scanning. 

Graviditet

Glatirameracetat kan overvejes hos patienter, som har haft betydelig sygdomsaktivitet før graviditeten og hos patienter med sygdomsaktivitet under aktuelle eller tidligere graviditet.  

 

Hyppigheden af spontanabort er rapporteret til ca. 15 %, hvilket ligeledes er på niveau med baggrundshyppigheden (5459).  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Glatirameracetat Copaxone®
TEVA
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 28 x 1 ml   350,17 350,17
Glatirameracetat Copaxone®
TEVA
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40 mg/ml 12 x 1 ml   817,05 408,53
Glatirameracetat Copemyl®
Viatris
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 28 x 1 ml   227,82 227,82

Referencer

5462. Andrea Ines Ciplea, Annette Langer-Gould, Anna Stahl et al. Safety of potential breast milk exposure to IFN-β or glatiramer acetate: One-year infant outcomes. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020; 7(4), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32434802/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

5463. Ruth Dobson, Pooja Dassan, Megan Roberts et al. UK consensus on pregnancy in multiple sclerosis: 'Association of British Neurologists' guidelines. Pract Neurol. 2019; 19(2):106-114, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30612100/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

5461. Jan Thöne, Sandra Thiel, Ralf Gold et al. Treatment of multiple sclerosis during pregnancy - safety considerations. Expert Opin Drug Saf. 2017; 16(5):523-34, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28333552/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

5466. Sandra Herbstritt, Annette Langer-Gould, Milena Rockhoff et al. Glatiramer acetate during early pregnancy: A prospective cohort study. Mult Scler. 2016; 22(6):810-6, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26754804/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

5459. Riley Bove, Sura Alwan, Jan M Friedman et al. Management of multiple sclerosis during pregnancy and the reproductive years: a systematic review. Obstet Gynecol. 2014; 124(6):1157-68, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25415167/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 

5460. Yara Dadalti Fragoso. Glatiramer acetate to treat multiple sclerosis during pregnancy and lactation: a safety evaluation. Expert Opin Drug Saf. 2014; 13(12):1743-8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25176273/ (Lokaliseret 23. oktober 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...