Cladribin

L04AA

Revideret: 15.10.2021

Anvendelsesområder

Cladribin er indiceret til behandling af patienter med attakvis multipel sklerose (MS) med høj sygdomsaktivitet defineret efter Dansk Multipel Sklerose Gruppe konsensus kriterier. 

 

Behandlingsvejledning

Der gives en kumuleret dosis på 3,5 mg/kg legemsvægt i løbet af 2 år, administreret som ét behandlingsforløb på 1,75 mg/kg legemsvægt pr. år. Hvert behandlingsforløb består af 2 behandlingsuger, én i begyndelsen af den første måned og én i begyndelsen af den anden måned (uge 1 og 5). Der gives 40-100 mg fordelt som én daglig dosis i 4 eller 5 dage i hver behandlingsuge. Dosis afhængig af legemsvægt, se tabellen herunder. 

 

Før behandlingen tages: Hgb, leukocytter og differentialtælling, CRP, elektrolytter, ALAT, bilirubin. Desuden undersøges anti-hepatitis B core antigen, anti-hepatitis C, anti-HIV. Quantiferon test og RU af thorax foretages før hver behandlingsserie. For kvinder i fødedygtig alder suppleres med HCG (graviditetstest). HPV-vaccine kan overvejes. 

Der testes for anti-VZV-antistof (hvis negativ skal patienten vaccineres x 2 med 4 ugers interval, sidste gang mindst 4 uger før behandlingsstart).  

 

Der bør foreligge MR-scanning højst 3 måneder før behandling. Ved behandlingsskift fra natalizumab hos anti-JC-virus positive patienter foretages MR-scanning højst 4 uger forud for behandlingen, og lumbalpunktur med undersøgelse for JC-virus DNA bør overvejes.  

 

Behandlingen i andet behandlingsår gives kun hvis lymfocyttallet er > 0,8 millioner/ml. Den kan udskydes i op til 6 måneder. 

 

Opfølgning af behandling  

Der skal foretages klinisk kontrol efter 3- og 6-måneders behandling og herefter hver 6. måned. 

 

Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 3-6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation. 

 

Lymfocyttallet skal bestemmes 2 og 6 måneder efter behandlingsstart i hvert behandlingsår og før behandlingsstart i år 2. 

Hvis lymfocyttallet er under 500 celler/mm³, skal det aktivt overvåges, indtil værdierne igen stiger.  

 

Der bør gives profylaktisk behandling med aciclovir eller valaciclovir til patienter med lymfocyttal < 0,2 million/ml (sjældent forekommende), og dette kan overvejes til patienter med lymfocyttal < 0,5 million/ml. 

 

Der bør foretages screening for latente infektioner, især tuberkulose og hepatitis B og C før behandlingsstart i år 2.  

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

Se præparatbeskrivelsen og evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Bivirkninger

Langvarig lymfopeni kan forekomme. Der er øget forekomst herpes zoster efter behandling med cladribin. Dette er særlig tilfældet ved lymfocyttal under 0,5 million/ml. Herudover er bivirkninger sjældne. 

Der henvises i øvrigt til oversigten (tabel 2) eller til præparatbeskrivelsen.  

Graviditet

Må ikke anvendes. Graviditet skal undgås 6 måneder efter sidste administration af cladribin. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 1 stk. (blister) (Orifarm)   749,45
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 1 stk. (blister)   701,88
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 4 stk. (blister) (Orifarm)   744,36
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 4 stk. (blister)   699,87
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 6 stk. (blister)   699,64
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 6 stk. (blister) (Orifarm)   743,79

Referencer

3429. Giovannoni G, Comi G, Cook S et al. A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2010; 362(5):416-26, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20089960/ (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...