Cladribin

L04AA

Revideret: 27.05.2020

Anvendelsesområder

Cladribin er indiceret til behandling af patienter med attakvis multipel sklerose (MS) med høj sygdomsaktivitet defineret som: 

  • Patienter med sygdomsaktivitet trods behandling med en svagere virkende behandling (1. linje-præparat), defineret som mindst et attak eller betydende nytilkomne forandringer på MR-scanning inden for det sidste år.
  • Kan anvendes som førstevalg hos ikke tidligere behandlede patienter med hurtigt udviklende svær attakvis multipel sklerose (MS), fx patienter med to eller flere alvorlige attakker inden for ét år samt en eller flere gadolinium-positive læsioner eller stort antal T2-læsioner på MR-scanning.
  • Kan desuden anvendes til patienter med bivirkninger eller manglende effekt ved behandling med et andet kraftigt virkende præparat (2. linje præparat); natalizumab, fingolimod, ocrelizumab eller alemtuzumab.

Behandlingsvejledning

Der gives en kumuleret dosis på 3,5 mg/kg legemsvægt i løbet af 2 år, administreret som ét behandlingsforløb på 1,75 mg/kg legemsvægt pr. år. Hvert behandlingsforløb består af 2 behandlingsuger, én i begyndelsen af den første måned og én i begyndelsen af den anden måned (uge 1 og 5). Der gives 40-100 mg fordelt som én daglig dosis i 4 eller 5 dage i hver behandlingsuge. Dosis afhængig af legemsvægt, se tabellen herunder. 

 

Før behandlingen tages: Hgb, leukocytter og differentialtælling, CRP, elektrolytter, ALAT, bilirubin. Desuden undersøges anti-hepatitis B core antigen, anti-hepatitis C, anti-HIV. Quantiferon test og RU af thorax foretages før hver behandlingsserie. For kvinder i fødedygtig alder suppleres med HCG (graviditetstest). HPV-vaccine kan overvejes. 

Der testes for anti-VZV-antistof (hvis negativ skal patienten vaccineres x 2 med 4 ugers interval, sidste gang mindst 4 uger før behandlingsstart).  

 

Der bør foreligge MR-scanning højst 3 måneder før behandling. Ved behandlingsskift fra natalizumab hos anti-JC-virus positive patienter foretages MR-scanning højst 4 uger forud for behandlingen, og lumbalpunktur med undersøgelse for JC-virus DNA bør overvejes.  

 

Behandlingen i andet behandlingsår gives kun hvis lymfocyttallet er > 0,8 millioner/ml. Den kan udskydes i op til 6 måneder. 

Opfølgning af behandling

Blodprøver som før behandlingen kontrolleres efter 1, 2, 3, 6, 12 og 24 måneder. Kvantitativ analyse af T-, B- og NK-celler og immunglobuliner kan være til hjælp ved evaluering af immunkompetence efter behandling.  

 

Det anbefales, at der udføres re-baseline MR-scanning efter 3-6 måneders behandling. MR-scanning gentages efter 12 måneder, herefter årligt og på klinisk indikation. 

 

Der bør gives profylaktisk behandling med aciclovir eller valaciclovir til patienter med lymfocyttal < 0,2 million/ml (sjældent forekommende), og kan anbefales til patienter med lymfocyttal < 0,5 million/ml. 

 

På området findes en behandlingsvejledning fra Medicinrådet

Bivirkninger

Langvarig lymfopeni kan forekomme. Der er øget forekomst herpes zoster efter behandling med cladribin. Dette er særlig tilfældet ved lymfocyttal under 0,5 million/ml. Herudover er bivirkninger sjældne. 

 

Der henvises i øvrigt til oversigten (tabel 2) i Kraftigt virkende præparater (2. linje-behandlinger) mod attakvis multipel sklerose eller til præparatbeskrivelsen. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 1 stk. (blister) (Orifarm)   748,75
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 1 stk. (blister)   719,19
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 4 stk. (blister) (Orifarm)   743,67
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 4 stk. (blister)   717,14
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 6 stk. (blister)   716,91
Cladribin Mavenclad
Merck
tabletter  10 mg 6 stk. (blister) (Orifarm)   743,10
 
 
Gå til toppen af siden...