Ozanimod

L04AA38

Revideret: 08.03.2023

Selektivt immunsuppressivt middel til behandling af multipel sklerose (MS). Ozanimod bindes selektivt til to ud af fem G-protein-koblede receptorer (GPCR'er) for S1P dvs. til S1P1 og i mindre grad til S1P5. Ozanimod virker som en funktionel antagonist til lymfocytternes S1P1-receptorer og blokerer i forskellig grad lymfocytternes evne til at forlade lymfeknuderne. Denne omfordeling af lymfocytter reducerer deres infiltration af centralnervesystemet og dermed også inflammation og beskadigelse af nervevæv. 

Behandlingsvejledning

Ozanimod er indiceret til behandling af attakvis (relapserende-remitterende) multipel sklerose (RRMS) hos voksne med aktiv sygdom defineret ved kliniske fund eller ved billeddannelse. 

 

I Danmark har Medicinrådet defineret ozanimod som en 2. linje behandling til anvendelse hos patienter med høj sygdomsaktivitet. Høj sygdomsaktivitet defineres efter Dansk Multipel Sklerose Gruppe konsensus kriterier. 

 

Der skal foretages klinisk kontrol efter 3- og 6-måneders behandling og herefter hver 6. måned. 

 

I kliniske studier fandtes attakhyppigheden reduceret med henholdsvis 48 % og 38 % sammenlignet med interferon-beta 1a 30 μg 1 gang ugentligt. Der fandtes også effekt på sygdomsaktivitet på MR-scanning, men ikke på sygdomsforværring (EDSS score). 

Forsigtighedsregler

mRNA-vaccine 

I et studie fandtes stærkt nedsat til ophævet IgG respons efter vaccination mod COVID-19 hos patienter i behandling med sphingosin-1-fosfat (S1P)-receptor-modulatoren fingolimod. Dette fund er ikke bekræftet, og det cellulære respons på vaccinationen blev ikke undersøgt. Se yderligere om mRNA-vacciner hos immunsupprimerede.  

 

Se præparatbeskrivelsen og evt. også oversigten over midler mod multipel sklerose

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ozanimod Zeposia®
Celgene
hårde kapsler  0,23+0,46mg 4 + 3 stk. (blister)  (Startpakke) 494,72 1.385,22
Ozanimod Zeposia®
Celgene
hårde kapsler  0,92 mg 28 stk. (blister)   488,01 488,01

Referencer

5206. Cohen JA, Comi G, Selmaj KW et al. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (RADIANCE): a multicentre, randomised, 24-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019; 18:1021-33, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31492652/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5207. Comi G, Kappos L, Selmaj KW et al. Safety and efficacy of ozanimod versus interferon beta-1a in relapsing multiple sclerosis (SUNBEAM): a multicentre, randomised, minimum 12-month, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2019; 18:1009-20, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31492651/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...