SNRI (Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor)

N06AX

Revideret: 23.02.2023

Venlafaxin og duloxetin er de første serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI).
Venlafaxin eksisterer som et racemat, dvs. som en blanding af to molekyler, der er spejlbilleder af hinanden. (-)-formen hæmmer genoptag af serotonin og noradrenalin. (+)-formen hæmmer primært serotoningenoptaget.
Duloxetin besidder ud over en kombineret serotonin- og noradrenalingenoptagshæmning en svag dopamingenoptagshæmning uden nogen signifikant affinitet til histaminerge, dopaminerge, kolinerge og adrenerge receptorer. Duloxetin eksisterer som en enantiomer, dvs. i en (+) og (-)-form, hvor (+)-formen er den benyttede, da den har størst aktivitet. 

Anvendelsesområder

Moderate til middelsvære depressioner. 

Behandlingsvejledning

Venlafaxins dosisrelation er dårligt belyst. Terapeutisk dosis er ikke nærmere klarlagt. Ved stigende dosis af venlafaxin er der registreret flere bivirkninger, specielt anbefales monitorering af blodtryk for at forebygge længerevarende hypertension.
Vedrørende stoffets bivirkningsprofil hos ældre og somatisk syge er oplysningerne utilstrækkelige. 

Duloxetins dosisrelation synes rimeligt godt belyst. Terapeutisk startdosering og vedligeholdelsesdosering er 60 mg en gang daglig. Terapeutisk effekt indtræder sædvanligvis efter 2-4 uger, men der går 6-8 uger, inden den fulde effekt kan vurderes. 

Afbrydelse af behandling 

Hvis behandlingen afbrydes efter mere end få ugers behandling, anbefales det, at dosis nedtrappes efter en individuel aftrapningsplan over en til flere måneder for at nedsætte risikoen for seponeringssyndrom. Se SSRI, bivirkninger og Aftrapning af antidepressiva.  

Præparatvalg

Præparaterne er formentlig generelt ligeværdige med hensyn til effekt og bivirkninger. Der kan dog være individuelle forskelle fra person til person.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Duloxetin, men ikke venlafaxin, er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion og ved nedsat nyrefunktion med GFR < 30 ml/min. 

Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

Graviditet

Det er vigtigt, at gravide med behandlingskrævende depression tilbydes behandling, om indiceret også medikamentel behandling. Se Antidepressiv behandling af gravide

Amning

Duloxetin kan om nødvendigt anvendes. Venlafaxin kan om nødvendigt også anvendes, men bør ikke være førstevalg ved amning. Eksponeringen er lidt højere end ønskeligt, men bivirkninger er ikke beskrevet. Der er dog endnu ikke mange observationelle data (2536)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Duloxetin Aritavi
TEVA
enterokapsler  30 mg 30 stk. (blister)   2,21 4,41
Duloxetin Aritavi
TEVA
enterokapsler  30 mg 100 stk. (blister)   0,77 1,54
Duloxetin Aritavi
TEVA
enterokapsler  60 mg 30 stk. (blister)   1,72 1,72
Duloxetin Aritavi
TEVA
enterokapsler  60 mg 100 stk. (blister)   1,16 1,16
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   15,49 30,97
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister) (2care4)   12,52 25,04
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   15,49 15,49
Duloxetin Cymbalta®
Eli Lilly
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   9,97 9,97
Duloxetin Duloxetin "Hexal"
HEXAL
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   2,22 4,44
Duloxetin Duloxetin "Hexal"
HEXAL
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   1,79 1,79
Duloxetin Duloxetin "Hexal"
HEXAL
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   2,17 2,17
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  30 mg 30 stk. (blister)   2,41 4,82
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  30 mg 100 stk. (blister)   0,97 1,94
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  60 mg 30 stk. (blister)   2,73 2,73
Duloxetin Duloxetin "Krka"
KRKA
enterokapsler  60 mg 100 stk. (blister)   2,17 2,17
Duloxetin Duloxetin "Stada" (depression)
STADA Nordic
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   2,40 4,81
Duloxetin Duloxetin "Stada" (depression)
STADA Nordic
enterokapsler  30 mg 98 stk. (blister)   0,72 1,44
Duloxetin Duloxetin "Stada" (depression)
STADA Nordic
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,75 2,75
Duloxetin Duloxetin "Stada" (depression)
STADA Nordic
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   1,16 1,16
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  30 mg 30 stk. (blister)  
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  30 mg 98 stk. (blister)   1,06 2,11
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   2,27 2,27
Duloxetin Duloxetine "Accord"
Accord
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   1,81 1,81
Duloxetin Duloxetine "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  30 mg 98 stk. (blister)   0,74 1,48
Duloxetin Duloxetine "Aristo"
Aristo Pharma Nordic
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   1,79 1,79
Duloxetin Duloxetine "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  30 mg 28 stk. (blister)   2,41 4,83
Duloxetin Duloxetine "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  30 mg 98 stk. (blister)   0,80 1,60
Duloxetin Duloxetine "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)   1,72 1,72
Duloxetin Duloxetine "Medical Valley"
Medical Valley
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   1,47 1,47
Duloxetin Duloxetine "Mylan"
Viatris
enterokapsler  30 mg 100 stk.  
Duloxetin Duloxetine "Mylan"
Viatris
enterokapsler  60 mg 28 stk. (blister)  
Duloxetin Duloxetine "Mylan"
Viatris
enterokapsler  60 mg 100 stk.   1,12 1,12
Duloxetin Duloxetine "Zentiva"
Zentiva
enterokapsler  30 mg 98 stk. (blister)   0,78 1,57
Duloxetin Duloxetine "Zentiva"
Zentiva
enterokapsler  60 mg 98 stk. (blister)   1,33 1,33
Venlafaxin Efastad
STADA Nordic
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   1,53 4,07
Venlafaxin Efastad
STADA Nordic
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   0,68 0,91
Venlafaxin Efastad
STADA Nordic
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   0,79 0,53
Venlafaxin Efexor® Depot
Viatris
hårde depotkapsler  75 mg 98 stk. (blister)   11,82 15,75
Venlafaxin Efexor® Depot
Viatris
hårde depotkapsler  150 mg 98 stk. (blister)   21,31 14,21
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   3,56 4,75
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  150 mg 30 stk. (blister)   2,34 1,56
Venlafaxin Venlafaxin "2care4"
Parallelimport
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   20,54 13,69
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  75 mg 30 stk. (blister)   4,11 5,48
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   1,49 1,99
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  150 mg 30 stk. (blister)   2,18 1,46
Venlafaxin Venlafaxin "Bluefish"
Bluefish
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   1,62 1,08
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  37,5 mg 7 stk. (blister)   10,39 27,71
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  37,5 mg 28 stk. (blister)   1,51 4,02
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  37,5 mg 112 stk. (blister)   1,34 3,58
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  75 mg 28 stk. (blister)   4,08 5,44
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  75 mg 112 stk. (blister)   1,47 1,96
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  150 mg 28 stk. (blister)   2,89 1,93
Venlafaxin Venlafaxin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  150 mg 112 stk. (blister)   0,79 0,53
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  75 mg 30 stk. (blister)   4,14 5,52
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  75 mg 110 stk.   0,74 0,98
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  150 mg 30 stk. (blister)   2,03 1,35
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  150 mg 110 stk.   0,87 0,58
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  225 mg 30 stk. (blister)   5,03 2,23
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  225 mg 100 stk.   4,17 1,85
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  300 mg 30 stk. (blister)   5,90 1,97
Venlafaxin Venlafaxin "Medical Valley"
Medical Valley
depottabletter  300 mg 100 stk. (blister)   4,97 1,66
Venlafaxin Venlafaxin "Nordic Prime"
Parallelimport
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   1,45 3,87
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  37,5 mg 7 stk. (blister)   10,60 28,27
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  37,5 mg 28 stk. (blister)   1,41 3,77
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  75 mg 98 stk. (blister)   0,69 0,92
Venlafaxin Venlafaxin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  150 mg 98 stk. (blister)   0,64 0,43
Venlafaxin Venlafaxin "Paranova"
Parallelimport
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   2,61 6,96
Venlafaxin Venlafaxin "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   2,34 6,24
Venlafaxin Venlafaxin "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  37,5 mg 30 stk. (blister)   1,73 4,62
Venlafaxin Venlafaxin "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  75 mg 30 stk. (blister)   3,68 4,90
Venlafaxin Venlafaxin "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  75 mg 100 stk. (blister)   1,47 1,96
Venlafaxin Venlafaxin "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  150 mg 100 stk. (blister)   1,62 1,08
Venlafaxin Venlafaxin "Sandoz"
Sandoz
hårde depotkapsler  225 mg 100 stk. (blister)  

Referencer

2536. Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi. Anvendelse af psykofarmaka ved graviditet og amning - kliniske retningslinjer. 2022, https://www.dpsnet.dk/wp-content/uploads/2022/06/Psykofarmakologisk-behandling-under-graviditet-og-amning.pdf (Lokaliseret 2. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...