Melatoninagonister

N06AX

Revideret: 23.02.2023

Der er god dokumentation for, at depression har en tæt sammenhæng med forstyrrelse af døgnrytmen. Agomelatin er det første og eneste middel af typen melatoninagonister. Det er vist i dyremodeller vedrørende døgnrytmeforstyrrelser, at døgnrytmen normaliseres ved indgift til natten. Stoffet virker ved at stimulere melatoninreceptorerne og blokere 5-HT2C serotoninreceptoren. Hos mennesket formindskes indsovningstiden samt faldet i legemstemperatur og frigivelse af melatonin fremskyndes (3041). Agomelatin øger desuden frigivelsen af noradrenalin og dopamin i frontal cortex, men har ingen indflydelse på niveauet af ekstracellulær serotonin.
Bindingsundersøgelser viser, at agomelatin ikke påvirker optagelsen af monoaminerne og ikke har affinitet til α-, β-adrenerge, histaminerge, kolinerge, dopaminerge og benzodiazepinreceptorer. Derved adskiller agomelatin sig fra SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor), SNRI (Serotonin and Noradrenaline Reuptake Inhibitor) og TCA, som alle påvirker genoptagelsen af en eller flere monoaminer. Det betyder at bivirkningsprofilen er anderledes, specielt hvad angår de seksuelle bivirkninger. 

Anvendelsesområder

Moderate til svære depressioner. 

Behandlingsvejledning

Der startes med 25 mg en gang dagligt ved sengetid. Efter to ugers behandling kan dosis øges til 50 mg til sengetid.
Leverfunktionen bør kontrolleres hos alle patienter ved indledning af behandlingen og derefter jævnligt: efter ca. 6 uger, 12 uger og 24 uger samt ved dosis øgning og efterfølgende ved klinisk indikation.
Agomelatin anbefales ikke til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation for sikkerhed og virkning. Der foreligger kun begrænsede kliniske data vedr. patienter over 65 år.
Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af agomelatin til patienter med nedsat nyrefunktion. 

Tilskud

Sygesikringstilskud er klausuleret til: 

  • tilfælde hvor behandling med antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller
  • særlige tilfælde, hvor et skifte for velbehandlede patienter til antidepressivum med generelt tilskud uden klausulering efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens mentale tilstand vil være forbundet med stor risiko for tilbagefald.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Agomelatin Agomelatin "Glenmark"
Glenmark Nordic
filmovertrukne tabletter  25 mg 28 stk. (blister)   17,29 17,29
Agomelatin Agomelatin "Glenmark"
Glenmark Nordic
filmovertrukne tabletter  25 mg 84 stk. (blister)   11,96 11,96
Agomelatin Agomelatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  25 mg 28 stk. (unit-dose)  
Agomelatin Agomelatin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  25 mg 98 stk. (blister)   11,07 11,07
Agomelatin Agomelatine "Anpharm"
Servier Danmark
Udgået 01.05.2023
filmovertrukne tabletter  25 mg 14 stk. (blister)  
Agomelatin Valdoxan
Servier Danmark
Udgået 12.06.2023
filmovertrukne tabletter  25 mg 28 stk. (blister)  
Agomelatin Valdoxan
Servier Danmark
Udgået 12.06.2023
filmovertrukne tabletter  25 mg 84 stk. (blister)  

Referencer

3041. Taylor D, Sparshatt A, Varma S et al. Antidepressant efficacy of agomelatine: meta-analysis of published and unpublished studies. BMJ. 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24647162 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...