Lars Peter Nielsen
(Referent)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Lars Peter Nielsen, Lektor, Overlæge
Klinisk Farmakologisk afdeling
Aarhus Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger