Kombinationspræparater til inhalation

R03AK, R03AL

Revideret: 20.05.2019

Behandling med kombinationspræparater er ligeværdig med behandling med de to enkeltstoffer i samme dosis i flere inhalatorer. Da apoteket ikke kan substituere inhalationsdevices, ligger valget af inhalator med 2 stoffer hos lægen.
Kombinationsbehandling anvendes for at reducere antal inhalatorer, som patienten skal anvende og sikre komplians. Der findes fire forskellige kombinationer på markedet: 

  • Kombination af korttidsvirkende β2-agonist og ipratropiumbromid ( SABA/ipratorpium), som anvendes til akut forværring af astma og KOL samt til stabil KOL.
  • Kombination af langtidsvirkende β2-agonist og inhalationssteroid, ( ICS/LABA) som anvendes til vedligeholdelsesbehandling af moderat og svær astma samt KOL.
  • Kombination af 2 langtidsvirkende bronkodilatatorer; langtidsvirkende β2-agonist og antikolinergikum (LABA/LAMA).
  • Kombination af 2 langtidsvikende bronkodilatatorer med inhalationssteroid (LABA/LAMA/ICS)

Forsigtighedsregler

Øget forbrug af de luftvejsudvidende midler er ofte et udtryk for dårligere astmakontrol og symptomkontrol ved KOL. Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende og bør give anledning til overvejelser om initiering eller dosisøgning af kortikosteroidbehandling. 

Referencer

2529. Wedzicha JA, Decramer M, Ficker JH et al. Analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared with glycopyrronium and tiotropium (SPARK): a randomised, double-blind, parallel-group study. Lancet Respir Med. 2013; 1(3):199-209, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24429126 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
2528. Bateman ED, Ferguson GT, Barnes N, et al. Dual bronchodilation with QVA149 versus single bronchodilator therapy: the SHINE study. Eur Respir J. 2013; 42:1484-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23722616 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
1108. Barnes PJ. Scientific rationale for using a single inhaler for asthma control. Eur Respir J. 2007; 29(3):587-95, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17329493 (Lokaliseret 26. maj 2016)
 
 
 
Gå til toppen af siden...