Kombinationspræparater til inhalation

R03AK, R03AL

Revideret: 07.12.2022

Behandling med kombinationspræparater er ligeværdig med behandling med de to enkeltstoffer i samme dosis i flere inhalatorer. Da apoteket ikke kan substituere inhalationsdevices, ligger valget af inhalator med 2 stoffer hos lægen.
Kombinationsbehandling anvendes for at reducere antal inhalatorer, som patienten skal anvende og sikre compliance. Der findes fire forskellige kombinationer på markedet: 

  • Kombination af korttidsvirkende β2-agonist og ipratropiumbromid ( SABA/ipratorpium), som anvendes til akut forværring af astma og KOL samt til stabil KOL.
  • Kombination af langtidsvirkende β2-agonist og inhalationssteroid, ( ICS/LABA) som anvendes til vedligeholdelsesbehandling af moderat og svær astma samt KOL.
  • Kombination af inhalationsssteroid og formoterol kan anvendes til p.n. behandling af astma (se Tabel 4 i Behandling af astma hos voksne)
  • Kombination af 2 langtidsvirkende bronkodilatatorer; langtidsvirkende β2-agonist og antikolinergikum (LABA/LAMA).
  • Kombination af 2 langtidsvikende bronkodilatatorer med inhalationssteroid (LABA/LAMA/ICS)

Forsigtighedsregler

Øget forbrug af de luftvejsudvidende midler er ofte et udtryk for dårligere astmakontrol og symptomkontrol ved KOL. Pludselig og tiltagende forværring af astmasymptomer er potentielt livstruende og bør give anledning til overvejelser om initiering eller dosisøgning af kortikosteroidbehandling. 

Referencer

4443. OByrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma. N Engl J Med. 2018; 378:1865-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29768149 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2528. Bateman ED, Ferguson GT, Barnes N, et al. Dual bronchodilation with QVA149 versus single bronchodilator therapy: the SHINE study. Eur Respir J. 2013; 42:1484-94, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23722616 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2529. Wedzicha JA, Decramer M, Ficker JH et al. Analysis of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations with the dual bronchodilator QVA149 compared with glycopyrronium and tiotropium (SPARK): a randomised, double-blind, parallel-group study. Lancet Respir Med. 2013; 1(3):199-209, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24429126 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...