Leukotrien-receptorantagonister

R03DC

Revideret: 07.12.2022

Leukotriener (LT) produceres i luftvejene, især af eosinofile granulocytter, mastceller og alveolære makrofager. Leukotriener er vigtige inflammatoriske mediatorer i såvel den tidlige som den sene fase af responset på allergen ved astma og allergisk rhinitis.
Montelukast er en leukotrien-receptorantagonist, som kan reducere faldet i lungefunktion efter allergenprovokation. Ud over en effekt i kombination med p.n. β2-agonist er det vist, at behandling med LT-receptorantagonister af patienter med persisterende astma tillader en reduktion af steroiddosis. Der er god dokumentation for effekt ved astma og en vis dokumentation ved sæsonbetinget allergisk rhinitis. Stofferne anvendes ikke i behandling af KOL. 

Anvendelsesområder

LT-receptorantagonister kan anvendes til patienter med (mild til) moderat eller svær astma, som ikke har opnået tilstrækkelig effekt ved behandling med inhalationssteroid og β2-agonist.
Desuden kan det anvendes som tillæg til inhalationssteroid hos patienter, der ikke er velkontrollerede på inhalationssteroid og som ikke tolererer LABA.
Endvidere forebyggende ved anstrengelsesudløst astma. Hos astmapatienter vil der også være en vis effekt på en eventuel samtidig sæsonbetinget allergisk rhinitis. 

Farmakokinetik

Den orale biotilgængelighed er 60-70 %. Den maksimale plasmakoncentration nås efter 3 timer. Metaboliseres i leveren via CYP450 og udskilles med fæces.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Montelukast Montegran
Parallelimport
granulat  4 mg 28 stk.   14,87 37,17
Montelukast Montelukast "Accord Healthcare"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   2,99 2,99
Montelukast Montelukast "Accord Healthcare"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,65 0,65
Montelukast Montelukast "Accord"
Accord
tyggetabletter  4 mg 28 stk. (blister)   4,23 10,56
Montelukast Montelukast "Accord"
Accord
tyggetabletter  4 mg 98 stk. (blister)   3,58 8,94
Montelukast Montelukast "Accord"
Accord
tyggetabletter  5 mg 28 stk. (blister)   1,46 2,92
Montelukast Montelukast "Accord"
Accord
tyggetabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,81 1,62
Montelukast Montelukast "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,16 2,16
Montelukast Montelukast "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,49 0,49
Montelukast Montelukast "Krka"
KRKA
tyggetabletter  4 mg 30 stk. (blister)   4,21 10,53
Montelukast Montelukast "Krka"
KRKA
tyggetabletter  4 mg 100 stk. (blister)   3,49 8,73
Montelukast Montelukast "Krka"
KRKA
tyggetabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,52 3,04
Montelukast Montelukast "Krka"
KRKA
tyggetabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,90 1,81
Montelukast Montelukast "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,45 0,45
Montelukast Montelukast "Sandoz"
Sandoz
tyggetabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,05 2,10
Montelukast Montelukast "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,12 2,12
Montelukast Montelukast "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,14 1,14
Montelukast Montelukast "Stada"
STADA Nordic
tyggetabletter  4 mg 100 stk. (blister)   3,21 8,03
Montelukast Montelukast "Stada"
STADA Nordic
tyggetabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,76 3,52
Montelukast Montelukast "Stada"
STADA Nordic
tyggetabletter  5 mg 100 stk. (blister)   1,05 2,10
Montelukast Montelukast "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,10 2,10
Montelukast Montelukast "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,59 0,59
Montelukast Montelukast "Teva"
TEVA
tyggetabletter  4 mg 100 stk. (blister)  
Montelukast Montelukast "Teva"
TEVA
tyggetabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,93 1,86
Montelukast Montelukast "Teva"
TEVA
granulat  4 mg 30 stk.   14,85 37,11
Montelukast Singulair®
Organon Denmark
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   14,64 14,64
Montelukast Singulair®
Organon Denmark
tyggetabletter  4 mg 98 stk. (blister)   14,64 36,61
Montelukast Singulair®
Organon Denmark
tyggetabletter  5 mg 98 stk. (blister)   14,64 29,29

Referencer

2749. Zhang HP, Jia CE, Lv Y et al. Montelukast for prevention and treatment of asthma exacerbations in adults: Systematic review and meta-analysis. Allergy Asthma Proc. 2014; 35:278-87, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24992547 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2750. Hon KL, Leung TF, Leung AK. Clinical effectiveness and safety of montelukast in asthma. What are the conclusions from clinical trials and meta-analyses?. Drug Des Devel Ther. 2014; 8:839-50, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25061277 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...