Parasympatolytika (antikolinergika)

R03BB

Revideret: 07.12.2022

Ved KOL har langtidsvirkende inhalerede antikolinerge midler (tiotropium, aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium) en sammenlignelig og signifikant effekt på lungefunktion og åndenød (1951)

Studier af tiotropium, givet sammen med en langtidsvirkende β2-agonist, har vist klinisk signifikant additiv effekt på FEV1 og FVC (1952). Den additive effekt af tiotropium på forebyggelse af eksacerbationer blandt en gruppe patienter, hvoraf ca. 60 % fik inhalationsssteroid og ca. 38 % fik inhaleret langtidsvirkende β2-agonist, var statistisk signifikant, men relativt beskeden. En 1-årig sammenligning af eksacerbationfrekvens hos KOL-patienter behandlet med henholdsvis tiotropium eller salmeterol viste, at tiotropium var mere effektiv til at forebygge eksacerbationer (en relativ risikoreduktion på ca. 11 % for moderate og 27 % for svære eksacerbationer) (1668). I en stor 4-årig undersøgelse (UPLIFT), hvor tiotropium blev givet sammen med anden medicinsk behandling, sås en 20-25 % nedgang i antallet af eksacerbationer og en signifikant øgning af FEV1, men stoffet kunne ikke bremse det årlige fald i FEV1 i løbet af undersøgelsesperioden (1315). En nyere undersøgelse antyder en mulig effekt blandt patienter med mild KOL (3308)

UPLIFT undersøgelsen tyder på, at tiotropiumbehandling har en gavnlig effekt på overlevelsen, men effekten er beskeden (NNT = ca. 50 efter ca. 4 års behandling) (1315).  

Nyere undersøgelser af tiotropium, som blev givet oven i inhalationssteroid og en langtidsvirkende β2-agonist til patienter med svær astma, har vist en reduktion i antallet af astmaeksacerbationer på ca. 20 % og en mindre forbedring i lungefunktionen (1952)

Anvendelsesområder

De langtidsvirkende antikolinergika (LAMA); aclidinium, glycopyrronium og umeclidinium har vist sig at have samme kliniske effekt på åndenød og lungefunktion som tiotropium (1951) (2192) (2530). Stofferne anvendes mod åndenød som vedligeholdelsesbehandling af moderat, svær eller meget svær KOL. 

Ipratropium anbefales til behandling af akut svær astma sammen med inhaleret β 2 -agonist, men ikke som vedligeholdesbehandling af astma. Anvendes til p.n.- og vedligeholdelsesbehandling af KOL, enten alene eller i kombination med inhaleret β 2 -agonist. Samtidig behandling med ipratropium og LAMA er uhensigtsmæssig. 

LAMA anvendes mod åndenød som vedligeholdelsesbehandling af moderat, svær eller meget svær KOL. Behandlingen fører til mindre åndenød, nedsat forbrug af p.n. β 2 -agonist og bedret helbredsrelateret livskvalitet. Længerevarende undersøgelser viser, at antallet af eksacerbationer nedsættes med 20-25 % (svarende til effekten af inhalationssteroid). LAMA bør forsøges hos alle patienter med moderat, svær og meget svær KOL, der har symptomer på trods af terapi med korttidsvirkende bronkodilatatorer, eller hvor der ønskes reduktion i antal KOL-eksacerbationer. En undersøgelse af sikkerheden af tiotropium givet via Respimat® viser samme sikkerhedsprofil, som hvis stoffet administreres via Handihaler® (2193) .
Antikolinerge lægemidler fremkalder ikke muskeltremor som β 2 -agonisterne, men de velkendte antikolinerge bivirkninger som mundtørhed, svækket syn, obstipation, urinretention m.m.  

Præparatvalg

Ved behov for fast bronkodilaterende behandling ved KOL er de langtidsvirkende antikolinergika (LAMA, se tabel 5 i Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)) førstevalgspræparater. Det korttidsvirkende ipratropium anvendes primært i kombination med inhaleret korttidsvirkende β2-agonist som p.n.-behandling ved mild og moderat KOL til patienter, der ikke ønsker behandling med LAMA. Ipratropium og LAMA bør ikke anvendes samtidigt. 

Ved svær astma med mange eksacerbationer og nedsat lungefunktion, til trods for inhaleret kortikosteroid og inhaleret langtidsvirkende β2-agonist, anbefales der at tillægge tiotropium, uanset om der foreligger tegn på type2-inflammation (2518) (5407)

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA) - inhalationsdevices

 

Device 

Styrker 

Antal doser 

Billigste DDD* 

Handelsnavne 

Kommentarer 

Aclidinium  

Genuair (pulver) 

EkliraGenuair 

322 μg 

60 

10,06 

Bretaris Genuair 

Eklira Genuair 

Holdbar i 3 måneder efter anbrud af folien. 

Inhalatoren har dosistæller. 

Glycopyrronium  

Breezhaler® (pulver) 

SeebriBreezhaler 

44 μg 

12,24 

Seebri Breezhaler 

Tovanor Breezhaler 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

Tiotropium  

HandiHaler® (pulver) 

SpirivaHandihaler 

18 μg  

(10 μg frigivet) 

9,81 

Spiriva® 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

MRX300-R (pulver) 

MRX300 inhalator 

18 μg  

(10 μg frigivet) 

6,42 

Tavulus 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

Respimat® (spray) 

SpirivaRespimat 

2,5 μg 

30 

9,48 

Spiriva® 

Patronen er holdbar i 3 måneder efter anbrud. 

En markør angiver, hvornår inhalatoren er tom. 

Zonda® (pulver) 

Braltus_Zonda_lille2 

13 μg 

(10 μg frigivet) 

8,28 

Braltus 

Der skal indsættes kapsel i inhalatoren. 

Umeclidinium  

Ellipta® (pulver) 

IncruseEllipta 

55 μg 

30, 90 

8,20 

Incruse Ellipta® 

Holdbar i 6 uger efter anbrud af bakken. 

Inhalatoren har dosistæller. 

* Priserne er gældende pr. mandag den 18. september 2023. 

Farmakodynamik

Ved binding til de muskarine receptorer i den bronkiale glatte muskel hæmmes den kolinerge bronkokonstriktion.

Farmakokinetik

Absorberes kun i ringe grad gennem slimhinderne. Det systemisk absorberede metaboliseres delvist, men ca. 25 % udskilles gennem nyrerne.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ipratropium Atrovent®
Boehringer Ingelheim
inhalationsspray, opløsning  20 mikrogram/dosis 200 doser   0,65 3,87
Ipratropium Atrovent®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis  0,25 mg/ml 60 x 2 ml   3,37 4,04
Tiotropium Braltus
TEVA
inhalationspulver, kapsler  10 mikrogram 30 doser   8,66 8,66
Tiotropium Braltus
TEVA
inhalationspulver, kapsler  10 mikrogram 90 doser   8,28 8,28
Aclidinium Bretaris Genuair
Covis Pharma
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (2care4)   5,26 10,53
Aclidinium Bretaris Genuair
Covis Pharma
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (Orifarm)   5,26 10,52
Aclidinium Bretaris Genuair
Covis Pharma
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser (Paranova)   5,24 10,49
Aclidinium Bretaris Genuair
Covis Pharma
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60) (Paranova)   5,03 10,06
Aclidinium Bretaris Genuair
Covis Pharma
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60) (Orifarm)   5,03 10,07
Aclidinium Bretaris Genuair
Covis Pharma
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60) (2care4)   5,05 10,10
Aclidinium Eklira Genuair
Zentiva
inhalationspulver  322 mikrogram 60 doser   6,51 13,03
Aclidinium Eklira Genuair
Zentiva
inhalationspulver  322 mikrogram 180 doser (3 x 60)   6,21 12,42
Umeclidinium Incruse Ellipta®
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 30 doser + inhalator   8,57 8,57
Umeclidinium Incruse Ellipta®
GSK Pharma
inhalationspulver  55 mikrogram 90 doser + inhalator   8,20 8,20
Ipratropium Ipratropiumbromid "Teva"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator, enkeltdosis  0,5 mg/2ml 60 x 2 ml   3,39 4,07
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister) (2care4)   12,53 12,53
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister)   12,67 12,67
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister) (2care4)   12,31 12,31
Glycopyrroniumbromid Seebri Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister)   12,30 12,30
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister)   10,20 10,20
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister) + handihaler   10,20 10,20
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 90 stk. (blister)   9,81 9,81
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 30 doser+device (flergang)   10,20 10,20
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 30 doser (refill)   10,01 10,01
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 3x30 doser+device (flergang)   9,62 9,62
Tiotropium Spiriva®
Boehringer Ingelheim
inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram 3 x 30 doser (refill)   9,48 9,48
Tiotropium Tavulus
Glenmark Nordic
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister)   7,68 7,68
Tiotropium Tavulus
Glenmark Nordic
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 30 stk. (blister) + inhalator   6,79 6,79
Tiotropium Tavulus
Glenmark Nordic
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 90 stk. (blister) + inhalator   7,60 7,60
Tiotropium Tavulus
Glenmark Nordic
inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram 90 stk. (blister)   6,42 6,42
Glycopyrroniumbromid Tovanor Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 30 stk. (blister) (Orifarm)   12,57 12,57
Glycopyrroniumbromid Tovanor Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister) (2care4)   12,24 12,24
Glycopyrroniumbromid Tovanor Breezhaler
Novartis
inhalationspulver, kapsler  44 mikrogram 90 stk. (blister) (Orifarm)   12,26 12,26

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2022; , https://ginasthma.org/gina-reports/ (Lokaliseret 27. april 2023)

 

5407. Ora J, Calzetta L, Ritondo BL et al. Current long-acting muscarinic antagonists for the treatment of asthma. Expert Opin Pharmacother. 2021; 15:1-15, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34219573/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3308. Zhou Y, Zhong NS, Li X et al. Tiotropium in Early-Stage Chronic Obstructive Pulmonary Disease. N Engl J Med. 2017; 377(10):923-35, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28877027 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2530. Decramer M, Anzueto A, Kerwin E et al. Efficacy and safety of umeclidinium plus vilanterol versus tiotropium, vilanterol, or umeclidinium monotherapies over 24 weeks in patients with chronic obstructive pulmonary disease: results from two multicentre, blinded, randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2014; 2(6):472-86, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24835833 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2192. Ulrik CS. Glycopyrroniumbromid er et langtidsvirkende inhaleret antikolinergikum til behandling af svær KOL. Ugeskr Læger. 2013; 35:1946-48, http://ugeskriftet.dk/videnskab/glycopyrroniumbromid-er-et-langtidsvirkende-inhaleret-antikolinergikum-til-behandling-af (Lokaliseret 26. april 2023)

 

2193. Wise RA, Anzueto A, Cotton D et al. Tiotropium Respimat inhaler and the risk of death in COPD. N Engl J Med. 2013; 369(16):1491-501, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23992515 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1951. Fuhr R, Magnussen H, Sarem K et al. Efficacy of aclidinium bromide 400 μg twice daily compared with placebo and tiotropium in patients with moderate to severe COPD. Chest. 2012; 141:745-52, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21903737 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

1952. Kerstjens HAM, Engel M, Dahl R et al. Tiotropium in Asthma Poorly Controlled with Standard Combination Therapy. N Engl J Med. 2012; 367:1198-207, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22938706 (Lokaliseret 11. februar 2022)

 

1668. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T et al. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. N Engl J Med. 2011; 364(12):1093-103, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21428765/ (Lokaliseret 15. december 2021)

 

1315. Tashkin D, Celli B, Senn S et al. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2008; 359(15):1543-54, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18836213/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...