Inhalationssystemer

R03B

Revideret: 28.03.2023

Tabel 1: Pulverinhalatorer (for nærmere instruktioner i anvendelse se: Pulverinhalatorer

Device (med eksempler)  

LABA, SABA  

LAMA, SAMA  

ICS  

LABA/LAMA  

ICS/LABA  

ICS/LABA/LAMA  

Aerolizer 

ForadilAerolizerDelnilInhalator 

Formoterol/(LABA): 

Formoterol "Medical Valley" 

 

 

 

 

 

Breezhaler 

OnbrezBreezhalerUltibroBreezhaler 

Indacaterol/(LABA): 

Onbrez® Breezhaler® 

Glycopyrronium/ 

(LAMA): 

Seebri Breezhaler 

Budesonid: 

Miflonide® Breezhaler 

Indacaterol/
glycopyrronium:
 

Ultibro® Breezhaler® 

Xoterna Breezhaler® 

Mometason/ 

indacaterol 

Atectura® Breezhaler® 

Mometason/ 

indacaterol/ 

glycopyrronium: 

Enerzair® Breezhaler® 

Diskos 

VentolineDiskosFlixotideDiskos250FlixotideDiskos500SeretideDiskos 

Salmeterol/(LABA): 

Serevent® 

Salbutamol/(SABA): 

Ventoline® 

Ventolin® 

 

Fluticason: 

Flixotide® 

Fluticasonpropionat "2care4" 

 

Fluticason/
salmeterol:
 

Salmex 

Seretide® 

 

Easyhaler 

FormoEasyhalerBuventolEasyhalerBeclometEasyhaler200GionaEasyhaler100GionaEasyhaler200GionaEasyhaler400BufomixEasyhaler 

Formoterol/(LABA): 

Formo Easyhaler® 

Formoterolfumarat "2care4" 

Formoterolfumarat Carefarm 

Salbutamol/(SABA): 

Buventol® Easyhaler® 

Salbu Easyhaler 

Salbutamol "2care4" 

Salbutamol "Orifarm" 

 

Beclometason: 

Beclomet Easyhaler® 

Budesonid: 

Budehal 

Giona Easyhaler® 

 

Budesonid/
formoterol:
 

Bufomix Easyhaler® 

Fluticason/
salmeterol:
 

Salflumix Easyhaler® 

 

Ellipta 

IncruseElliptaAnoroElliptaRelvarEllipta9222TrelegyElipta92/22/55 

 

Umeclidinium/  

(LAMA): 

Incruse Ellipta® 

 

Vilanterol/
umeclidinium:
 

Anoro Ellipta® 

Fluticason/
vilanterol:
 

Relvar® Ellipta® 

 

Fluticason/
vilanterol/
 

umeclidinium: 

Trelegy Ellipta® 

Forspiro 

AirflusalForspiro 

 

 

 

 

Fluticason/
salmeterol:
 

AirFluSal® 

Airflusan 

 

Genuair 

EkliraGenuairDuaklirGenuair 

 

Aclidinium/  

(LAMA): 

Bretaris Genuair 

Eklira Genuair 

 

Formoterol/
aclidinium:
 

Duaklir Genuair 

 

 

Handihaler 

SpirivaHandihaler 

 

Tiotropium/  

(LAMA): 

Spiriva® 

 

 

 

 

MRX300-R 

MRX300 inhalator 

 

Tiotropium/ 

(LAMA): 

Tavulus 

 

 

 

 

Nexthaler 

Nexthaler 

 

 

 

 

Beclomatason/formoterol 

Innovair® 

Beclometason/ 

formoterol/ 

glycopyrronium: 

Trimbow 

Spiromax 

SpiromaxDuoresp16045SpiromaxDuoresp3209Spiromax Aerivio billede 

 

 

 

 

Budesonid/
formoterol:
 

DuoResp 

 

Turbuhaler 

OxisTurbuhalerBricanylTurbuhaler025BricanylTurbuhaler05SpirocortTurbuhaler100 

SpirocortTurbuhaler200SpirocortTurbuhaler400SymbicortTurbuhaler 

Formoterol/(LABA): 

Oxis® Turbuhaler® 

Terbutalin/(SABA): 

Bricanyl® Turbuhaler® 

Terbutalinsulfat "2care4" 

Terbutalinsulfat "Paranova" 

 

Budesonid: 

Budesonid "Paranova" 

Pulmicort Turbohaler 

Spirocort® Turbuhaler® 

 

Budesonid/
formoterol:
 

Symbicort® 

 

Twisthaler 

AsmanexTwist200AsmanexTwist400 

 

 

Mometason: 

Asmanex® Twisthaler® 

 

 

 

Zonda 

Braltus_Zonda_lille2 

 

Tiotropium/  

(LAMA): 

Braltus 

 

 

 

 

ICS = Glukokortikoider til inhalation 

LABA = Langtidsvirkende β2-agonister 

LAMA = Langtidsvirkende antikolinergika 

SABA = Korttidsvirkende β2-agonister 

SAMA = Korttidsvirkende antikolinergika 

 

Tabellen senest opdateret mandag den 17. august 2021. 

 

Tabel 2: Inhalationsspray (for nærmere instruktioner i anvendelse se: Inhalationsspray

Device (med eksempler)  

LABA, SABA  

LAMA, SAMA  

ICS  

LABA/LAMA  

ICS/LABA  

ICS/LABA/LAMA  

Aerosphere 

Bevespi Aerosphere_lille 

 

 

 

Formoterol/ 

glycopyrronium 

Bevespi Aerosphere 

 

Budesonid/ 

formoterol/ 

glycopyrronium: 

Trixeo Aerosphere 

Autohaler 

AiromirAutohalerAerobecAutohaler50AerobecAutohaler100 

Salbutamol/(SABA): 

Airomir® 

 

Beclometason: 

AeroBec® 

 

 

 

Flutiformspray 

FlutiformSpray505FlutiformSpray1255FlutiformSpray25010 

 

 

 

 

Fluticason/ 

formoterol: 

Flutiform 

 

K-haler 

K_haler_Flutilform_lille 

 

 

 

 

Fluticason/ 

formoterol: 

Flutiform 

 

Respimat 

StriverdiRespimatSpirivaRespimatSpioltoRespimat 

Olodaterol/(LABA): 

Striverdi® Respimat® 

Tiotropium/  

(LAMA): 

Spiriva® 

 

Olodaterol/ 

tiotropium: 

Spiolto® Respimat® 

 

 

Salamolspray 

SalamolSpray 

Salbutamol/(SABA): 

Salamol 

 

 

 

 

 

Standardspray 

AiromirSprayVentolineSpraySereventSprayFlixotideSpray50SeretideSpray25125SeretideSpray25259 

Salbutamol/(SABA): 

Airomir® 

Airsalb 

Ventoline® 

Salmeterol/(LABA): 

Serevent® 

 

Fluticason: 

Flixotide® 

 

Fluticason/ 

salmeterol: 

AirFluSal® 

Airflusan 

Salmeterol/Fluticasonpropionat "Cipla" 

Seretide® 

 

Standardspray 

med opløsning 

AerobecSpray100AlvescoSpray80InnovairSprayTrimbowInhalationsspray87/5/9 

Formoterol/(LABA): 

Atimos 

Ipratropium/  

(SAMA): 

Atrovent® 

Beclometason: 

AeroBec® 

Ciclesonid: 

Alvesco® 

 

Beclometason/ 

formoterol: 

Innovair® 

 

Beclometason/ 

formoterol/ 

glycopyrronium: 

Trimbow 

Symbicortspray 

SymbicortSpray_160_450 

 

 

 

 

Budesonid/ 

formoterol: 

Symbicort® 

 

ICS = Glukokortikoider til inhalation 

LABA = Langtidsvirkende β2-agonister 

LAMA = Langtidsvirkende antikolinergika 

SABA = Korttidsvirkende β2-agonister 

SAMA = Korttidsvirkende antikolinergika 

 

Tabellen senest opdateret mandag den 17. august 2021. 

 

Tabel 3: Fordele og ulemper ved forskellige inhalationssystemer 

Type  

Fordele  

Ulemper  

Anvendelse  

Inhalationsspray

Billig, lille, kan rumme mange doser, kræver ingen vedligeholdelse. 

Kan være svær at bruge.
Relativ stor deponering i mund og svælg.
Ikke tæller på alle inhalatorer.
Indeholder klimaskadelige HFC-gasser. 

Patienter med god inhalationsteknik ** 

Patienter der ikke kan anvende andre typer inhalationssystem (fx ved behov for spacer). 

Soft mist inhaler Respimat®
(inhalationsvæske) 

Lettere at bruge end vanlig spray, da aerosolskyen kommer langsomt ud, hvorved der er god tid til inhalation. Høj lungedeponering.
Kræver ingen vedligeholdelse. Har dosisindikator. 

Findes kun til få typer medicin. Kræver indsættelse af patron med medicin, før inhalatoren kan tages i brug. 

Kan bruges af de fleste KOL-patienter. 

Pulverinhalator 

Generelt lettere at bruge end spray.
Lille.
Mange modeller har dosistæller.
Kræver ingen vedligeholdelse. 

Indeholder ikke klimaskadelige HFC-gasser. 

Enkelte patienter med svær KOL kan have svært ved at generere tilstrækkelig inhalationsflow (især ved akut eksacerbation).
Inhalatorer med kapsler, som skal placeres i apparatet, kræver fingerfærdighed. 

Kan bruges af de fleste patienter. 

Inhalationsspray med 

åndingsbeholdere (spacer) 

Mindre deponering i mund og svælg, som især har betydning ved højdosis inhalationssteroid.
Der anvendes tidal-ånding under inhalationen, hvorved lungedeponering er høj og der kræves ikke højt inspiratorisk flow. 

Kræver nogen vedligeholdelse (priming, vask).
Fylder en del.
Enkelte spacere kan kun anvendes med bestemte inhalationsspray. 

Højdosis inhalationssteroid.
Patienter, som har svært ved at bruge inhalationsspray eller pulverinhalator, fx patienter med lavt inspiratorisk flow. 

Forstøverapparat 

Inhalationen kræver ganske lidt kooperation.
Der anvendes tidal-ånding under inhalationen og der kræves ikke højt inspiratorisk flow. 

Kræver en del vedligeholdelse.
Fylder meget.
Kræver strøm eller batteri.
Ikke mere effektiv end inhalationsspray med åndingsbeholder eller pulverinhalator, hvis disse kan anvendes.
Der gives som regel meget store doser med risiko for bivirkninger og ved anvendelse af ansigtsmaske kan der komme irritation på huden. 

Akut behandling på sygehus, hvor der er behov for store doser af bronkodilatator.
Behandling af patienter med meget svær KOL, hvor akut åndenød kan udløse så stor angst, at andre inhalationssystemer ikke kan anvendes. 

* HFA beclometasondipropionatspray og kombinationen beclometasondipropionat/formoterol har en 2-3 gange så stor lungedeponering som de andre øvrige inhalationsspray.
** Selvudløsende inhalationssprays kræver ikke samme koordinering som andre devices. 

Inhalation er den foretrukne behandlingsform ved astma og KOL og der er udviklet en lang række inhalationssystemer til at optimere behandlingen, se tabel 1. Når man taler om et inhalationssystems effektivitet, fokuseres der på, hvor stor en del af den afmålte dosis der deponeres i de nedre luftveje (4887).
En inhalationsspray kan udvides med en spacer (åndingsbeholder), hvilket stiller færre krav til patientens koordinationsevner og øger lungedeponeringen (især relevant ved svær KOL og til børn op til ca. 4 år). 

 

Forstøverapparater anvendes hovedsageligt til administration af store doser bronkodilatatorer ved akutte eksacerbationer af astma og KOL. Forstøverapparat til inhalationsvæske kræver mindst kooperation af patienten og kan benyttes af patienter med lavt inspiratorisk flow. Forstøverapparat tillader, at dårlige patienter kan inhalere uden opsyn af plejepersonale. Da apparaterne er besværlige at transportere, kræver en del oplæring med hensyn til påfyldning af medicin og vedligeholdelse samt medfører en tidskrævende administration af medicinen, er det kun sjældent rationelt at benytte dem hjemme hos patienten, og ordination bør foregå i specialafdeling. Baggrunden for at ordinere inhalationsapparat er ofte meget svært nedsat lungefunktion og mange eksacerbationer. 

 

Medmindre patienten har udtalte kognitive forstyrrelser eller demens, er det i praksis næsten altid muligt at finde et inhalationssystem, som virker tilfredsstillende. 

Referencer

4887. Fuglø-Mortensen R, Lange P, Mortensen J. Inhalatortyper og inhalationsteknik ved behandling af astma og kronisk obstruktiv Lungesygdom. Ugeskr Læger. 2019; 181, https://ugeskriftet.dk/videnskab/inhalatortyper-og-inhalationsteknik-ved-behandling-af-astma-og-kronisk-obstruktiv (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2523. Hansen EF, Christensen HR. Inhalationsmedicinsk behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom. Rationel Farmakoterapi. 2014; 9, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2014/M%C3%A5nedsblad-Rationel-farmakoterapi/M%C3%A5nedsbladet-rationel-Farmakoterapi-9-2014.ashx?la=da&hash=00F518562651B6327B37D576DED0BD5465655426 (Lokaliseret 27. april 2023)

 

2525. Mortensen J, Dahl BH. Kap. 10: Inhalationsbehandling. (Bogtitel. "KOL - sygdom, behandling og organisation". Munksgaard. 2011, https://munksgaard.dk/products/kol-bog-22689-9788762809451 (Lokaliseret 27. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...