Inhalationsspray uden åndingsbeholdere

R03B

Revideret: 07.12.2022

Standardinhalationsspray kræver god koordination. På markedet findes specielle udgaver (Autohaler og Salamol), der affyrer dosis automatisk og som med fordel kan benyttes af patienter med koordinationsproblemer.  

 

Ved akut eksacerbation kan inhalationsspray med åndingsbeholder (spacer) ofte erstatte forstøverapparater.  

 

De nye freonfrie inhalationsspray påvirker ikke ozonlaget og har en bedre lungedeponering.  

Dog indeholder de klimaskadelige HFC-gasser og anbefales derfor primært til patienter, der ikke kan anvende andre typer inhalationssystemer (fx ved behov for spacer). 

 

De fleste inhalatorer har ikke dosistæller. 

Autohaler

Autohaleren gøres klar til brug ved at spænde fjederen, holde om top og bund og inhalere gennem mundstykket. Dosis udløses automatisk. Bemærk: Kan ikke anvendes med spacer. 

 

 

Følgende midler kan fås med Autohaler 

Korttidsvirkende β2-agonister (SABA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Respimat®

I modsætning til de vanlige inhalationsspray, der virker ved hjælp af drivmidler, anvender Respimat®-inhalatoren mekanisk energi fra en fjeder, der udløser en langsomt bevægende sky af medicin, som der er god tid til at inhalere. Der opnås en høj lunge-deponering, således at man har kunnet nedsætte medicindosis til ca. en tredjedel med bevarelse af samme kliniske effekt.  

 

Inden brug indsættes en patron med inhalationsvæske: Sikkerhedslåsen trykkes ind og det klare bundstykke fjernes. Patronen indsættes (der høres et klik, når den er indsat korrekt), og bundstykket sættes på igen. En dosis klargøres ved at bundstykket drejes i samme retning som pilene på etiketten, mens inhalatoren holdes lodret. Der høres et klik. Herefter åbnes det grønne låg og der inhaleres samtidigt med, at der trykkes på udløserknappen.
Første gang en ny patron tages i brug, eller hvis der er gået mere end 3 uger siden sidste brug, skal inhalatoren affyres indtil der ses en medicinsky og derefter yderligere 3 gange før den anvendes. Har inhalatoren ikke været brugt i 1-3 uger affyres inhalatoren en enkelt gang før den anvendes. 

 

 

Følgende midler kan fås med Respimat® 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Langtidsvirkende antikolinergika (LAMA): 

Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA): 

Salamol inhalator

Første gang sprayen bruges, eller hvis der er gået mere end 5 dage siden sidste brug, skal sprayen affyres 2 gange før den anvendes. Toppen skrues af sprayen, hætten over mundstykket åbnes og der affyres 2 doser ved at trykke ned på metalbeholderen.

Inden brug skal sprayen rystes. Sprayen holdes lodret og hætten over mundstykket åbnes. Mundstykket holdes mellem læberne, og vejret trækkes langsomt gennem mundstykket, mens sprayen holdes lodret (lufthullerne øverst på sprayen må ikke blokeres). Sprayen vil herefter automatisk affyre en dosis. Bemærk: Kan ikke anvendes med spacer. 

 

 

 

Følgende midler kan fås med Salamol inhalator 

Korttidsvirkende β2-agonister (SABA): 

Standardinhalationsspray

Inden brug skal sprayen rystes. Dosis udløses ved at holde om sprayen og trykke i toppen. Det er vigtigt, at man starter med at tømme lungerne, tager mundstykket i munden og - lige inden at man trykker - påbegynder en dyb og rolig inspiration gennem mundstykket. 

 

Følgende midler kan fås med Standardinhalationsspray 

Korttidsvirkende β2-agonister (SABA): 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA): 

Standardinhalationsspray med opløsning

Sprayen skal ikke rystes før brug. Det er vigtigt, at man - samtidig med at man trykker - trækker vejret dybt og roligt gennem mundstykket. 

 

Følgende midler kan fås med Standardinhalationsspray med opløsning 

Langtidsvirkende β2-agonister (LABA): 

Korttidsvirkende antikolinergika (SAMA): 

Glukokortikoider til inhalation (ICS): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA): 

Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA): 

Korttidsvirkende β2-agonist (SABA) i kombination med ipratropium: 

 
 
Gå til toppen af siden...