Midler til påvisning af bronkial hyperreaktivitet

V04CX

Revideret: 07.12.2022

Bronkial hyperreaktivitet kan påvises ved inhalation af histamin, metacholin, mannitol eller kold luft. Mannitol er det eneste registrerede middel til påvisning af bronkial hyperreaktivitet. Hyperreaktivitet påvist med mannitol taler for astma, og antages at afspejle den astmatiske luftvejsinflammation.
Mannitolprovokation er en indirekte test, hvor stigende mængder mannitol, som inhaleres, får inflammationscellerne i de astmatiske luftveje til at frigive signalstoffer, som fører til bronkokonstriktion. Et fald i forceret ekspiratorisk volumen i 1 sekund (FEV1) på mindst 15 % af den initiale værdi betragtes som positivt. Testen har især værdi ved tvivl om astmadiagnosen hos en patient med normal eller kun ganske let nedsat lungefunktion, men den kan ikke anvendes i differentialdiagnosen mellem KOL og astma hos patienter med FEV1 ≤ 70 % af forventet værdi. Mannitoltesten har høj specificitet og lavere sensitivitet ved diagnostik af astma. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Mannitol Osmohale®
Pharmaxis
inhalationspulver, kapsler   1 sæt   507,75
Methacholin Provocholine
Birk
pulver til opløsning til nebulisator  100 mg 6 stk.   674,84
 
 
Gå til toppen af siden...