Peter Lange
(Forfatter)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Peter Lange, overlæge, professor, dr. med.
Afdeling for Medicinske Sygdomme
Herlev Hospital
2900 Hellerup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger