Peter Lange
(Forfatter)

Dansk Lungemedicinsk Selskab
Peter Lange, overlæge, professor, dr. med.
Afdeling for Medicinske Sygdomme
Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet
2900 Hellerup
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger