Virusinfektioner

Revideret: 18.07.2023

Virus har - til forskel fra alle andre mikroorganismer - ikke nogen egen metabolisme. 

 

Arveanlægget består af DNA eller RNA. Viruspartikler kan betragtes som fritflyvende gener med et enkelt budskab - deres egen replikation. For at få budskabet "læst og udført" er det nødvendigt, at viruspartiklens gen kommer ind i en celle, der har det enzymapparat og energistofskifte, som er nødvendigt til oversættelse af virusgenets kode og til syntesen af virusspecificeret nukleinsyre og proteiner.