Tarec Christoffer El-Galaly
(Referent)

Dansk Hæmatologisk Selskab
Tarec Christoffer El-Galaly, Professor, Overlæge og dr. med
Hæmatologisk afdeling
Aalborg Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Alkylerende midler (Referent)
 
Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (Referent)
 
Allopurinol (Antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Amsacrin (Referent)
 
Anagrelid (Referent)
 
Andre cytoregulatorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Antidoter ved cytostatikabehandling (Referent)
 
Antimetabolitter (Referent)
 
Antimitotika (Referent)
 
Antineoplastiske antistoffer og Fc-fusionsproteiner (Referent)
 
Antineoplastiske midler (Referent)
 
Anti-thymocytglobulin (Referent)
 
Arsentrioxid (Referent)
 
Asparaginase (Referent)
 
Azathioprin (Referent)
 
Belimumab og anifrolumab (Referent)
 
Bleomycin (Referent)
 
Calcineurin-hæmmere (Referent)
 
Calciumfolinat (antidoter ved cytostatikabehandling) (Referent)
 
Dexrazoxan (Referent)
 
Eribulin (Referent)
 
GnRH-analoger (endokrin terapi) (Referent)
 
HDAC-hæmmere (Referent)
 
Hedgehog pathway inhibitorer (Referent)
 
Imlifidase (Referent)
 
Immunstimulerende midler (Referent)
 
Immunsupprimerende midler (Referent)
 
Immunterapi med chimeric antigen-receptor T-celle (CAR-T) terapi (Referent)
 
Interferoner (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Interleukin-1-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Interleukin-2-hæmmere (Referent)
 
Interleukin-6-hæmmere (Referent)
 
Kolonistimulerende faktorer (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Komplementaktiverings-hæmmere (Referent)
 
Ko-stimulatorisk signalblokkere (Referent)
 
Mesna (Referent)
 
Mifamurtid (immunstimulerende midler) (Referent)
 
Mitotan (Referent)
 
Mycophenolat (Referent)
 
Organtransplantation (Referent)
 
PARP-inhibitorer (Referent)
 
Proliferative signalinhibitorer (mTOR-hæmmere) (Referent)
 
Proteasomhæmmere (Referent)
 
Proteinkinase-, PI3K- og BCL2-hæmmere (Referent)
 
Rasburikase (Referent)
 
Thalidomid og analoger (Referent)
 
TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler) (Referent)
 
Topoisomerasehæmmere (Referent)
 
Trabectedin (Referent)