Theophyllin og derivater

R03DA

Revideret: 07.12.2022

Methylxanthinet (theophyllin) har en afslappende virkning på bronkialmuskulaturen. Den bronkodilaterende effekt er mindre end effekten af β2-agonister og tiotropium. Theophyllin har hyppigere og alvorligere bivirkninger end selektive β2- agonister, og i de fleste tilfælde er der ikke indikation for at indlede behandling med theophyllin, hverken ved stabil sygdom eller ved eksacerbation. Hvis behandling med theophyllin har vist sig virksom og veltolereret, kan den fortsættes, ligesom man kan forsøge behandlingen hos patienter, som ikke kan finde ud af at anvende inhaleret medicin. 

Theophyllin kan give anledning til interaktioner med en del andre midler (bl.a. hæmmere af CYP1A2) - se endvidere præparatbeskrivelserne. 

Anvendelsesområder

Allerede institueret behandling af astma og KOL, hvor denne har vist sig effektiv. Kan anvendes som tillæg til behandling med inhalationssteroid og langtidsvirkende β2-agonist ved moderat eller svær astma. Stofferne er ikke et ligeværdigt alternativ til de langtidsvirkende inhalerede bronkodilatatorer, men kan forsøges hos patienter med KOL eller astma, som ikke kan anvende inhalationssystemer

Farmakokinetik

Theophyllin og derivater heraf absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen efter oral indgift. Maksimal plasmakoncentration nås henholdsvis ca. 2 timer efter indtagelse af tabletter uden depotvirkning og 4-10 timer efter indtagelse af depotpræparater. Theophyllin fordeles i legemets vandfase, passerer placenta og går over i modermælken. Plasmahalveringstiden varierer fra 1 til 13 timer.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Theophyllin Theo-dur®
Karo Pharma
depottabletter  200 mg 100 stk.   2,75 5,51
Theophyllin Theo-dur®
Karo Pharma
depottabletter  300 mg 100 stk.   3,71 4,94
 
 
Gå til toppen af siden...