Christian Hassager
(Forfatter og referent)

Dansk Cardiologisk Selskab
Christian Hassager, Professor, Overlæge, dr.med.
Hjertemedicinsk Klinik B
Rigshospitalet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger