Lysosomal sur lipase (LAL)-mangel

Revideret: 10.09.2021

Lysosomal sur lipase (LAL)-mangel skyldes en autosomal recessiv arvelig mangel på det lysosomale enzym LAL. Mangel på enzymet medfører lysosomal ophobning af kolesterylestre og triglycerider. Kliniske manifestationer inkluderer hepatomegali med forhøjet leverfedtindhold og progredierende leverinsufficiens, splenomegali med anæmi og trombocytopeni, malabsorption og væksthæmning. Der ses forhøjede triglycerider og højt LDL-kolesterol med øget kardiovaskulær morbiditet. Hos spædbørn er sygdommen (som på det tidspunkt kaldes Wolman sygdom) meget hurtigt progredierende med svært nedsat trivsel og høj mortalitet, mens progressionshastigheden hos børn og voksne er varierende. 

Behandlingsvejledning

Udover behandling med sebelipase alfa er der ingen effektiv behandling af spædbørn med sygdommen, mens symptomatisk behandling med lipidsænkende midler og levertransplantation er en mulighed for børn og voksne. 

Enzymerstatningsbehandling med sebelipase alfa medfører lysosomal hydrolyse af kolesterylestre og triglycerider. Behandling med sebelipase alfa hos spædbørn øgede overlevelse fra 0 til 67 % ved 12-måneders-alderen. Hos børn og voksne sås reduktion i lever-/tarm-fedtindhold, levertransaminaser, triglycerider og LDL-kolesterol samt øgning i HDL-kolesterol. 

 

Bemærk: Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til lysosomale ophobningssygdomme. 

Referencer

5383. Vijay S, Brassier A, Ghosh A et al. Long-term survival with sebelipase alfa enzyme replacement therapy in infants with rapidly progressive lysosomal acid lipase deficiency: final results from 2 open-label studies. Orphanet J Rare Dis. 2021; 16(1), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33407676/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4861. Kohli R, Ratziu V, Fiel MI et al. Initial assessment and ongoing monitoring of lysosomal acid lipase deficiency in children and adults: Consensus recommendations from an international collabo-rative working group. Mol Genet Metab. 2020; 129(2):59-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31767214 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

5384. Vra Malinová, Manisha Balwani, Reena Sharma et al. Sebelipase alfa for lysosomal acid lipase deficiency: 5-year treatment experience from a phase 2 open-label extension study. Liver Int. 2020; 40(9):2203-14, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32657505/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2687. Burton BK, Balwani M, Feillet F et al. A Phase 3 Trial of Sebelipase Alfa in Lysosomal Acid Lipase Deficiency. N Engl J Med. 2015; 373(11):1010-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352813 (Lokaliseret 2. maj 2023)