Leptinmangel

Revideret: 18.01.2022

Leptin er et appetitregulerende (mæthedsfremmende) hormon, som normalt secerneres af adipocytter i fedtvæv. Leptin virker sulthæmmende og øger forbrændingen, og påvirker på den måde energibalancen på lang sigt.  

Lipodystrofi er en fællesbetegnelse for en række syndromer, som er karakteriseret ved partiel eller total mangel på fedtvæv (lipoatrofi) og dermed manglende sekretion af leptin (5560). Det manglende fedtvæv medfører metaboliske abnormaliteter, som svær insulinresistens, svær hyperlipidæmi og leversteatose, som kan progrediere til steatohepatitis.  

Ved lipodystrofi kan overskud af energi ikke kan lagres i fedtvævet. Der ses meget høje niveauer af triglycerider og lipider, og fedt bliver i stedet lagret eksempelvis i leveren.  

Leptin spiller en grundlæggende rolle i glucose- og lipidhomeostase. Leptin bedrer insulinsensitivitet ved at øge glucoseoptagelsen i perifært væv og muskler, samt det reducerer leverens gluconeogenese. Ved leptinmangel giver den manglende sulthæmning hyperfagi. Leptin stimulerer sekretion af gonadotropin-releasing hormone GnRH, som igen stimulerer sekretion af FSH og LH. Manglende stimulation ved leptinmangel kan give manglende pubertetsudvikling og infertilitet (5561).  

Generaliseret lipodystrofi

Kongenit generaliseret lipodystrofi (Berardinelli-Seips syndrom) er et sjældent autosomalt recessivt syndrom, som er karakteriseret ved næsten totalt fravær af fedtvæv. Debuttidspunkt er ved eller umiddelbart efter fødslen, hvor der ses fravær af subkutant fedt, hepatomegali og acantosis nigricans. Der er meget lavt leptinniveau, og derfor ses hyperfagi og som nævnt hypertriglyceridæmi.  

Erhvervet generaliseret lipodystrofi

Også ved erhvervet generaliseret lipodystrofi (Lawrences syndrom) ses næsten totalt fravær af fedtvæv, men tilstanden udvikles i løbet af barndommen eller teenageårene over uger til måneder. Tilstanden kan opstå efter debut af autoimmun eller inflammatorisk sygdom, men i halvdelen af tilfældene opstår lipodystrofien idiopatisk. Patienterne har meget lave niveauer af leptin og adiponectin. Som et resultat af det generaliserede tab af fedtvæv, opstår metaboliske abnormaliteter som hypertrigylceridæmi, diabetes type 2, steatose og acantosis nigricans.  

Behandlingsvejledning

Behandlingen koncentrerer sig om at forebygge og behandle komorbiditeterne af de lipodystrofiske syndromer. For de metaboliske forstyrrelser er livsstilsændringer (kost og motion efter behov), metformin og fibrater (og/eller statiner) generelt påkrævet. Insulin eller andre antidiabetika (fx metformin) kan også anvendes efter behov.  

Metreleptin, som er en leptinanalog, er indiceret til behandling af komplikationer af leptinmangel hos patienter med generaliseret lipodystrofi. Behandling med metreleptin giver øget mæthedsfornemmelse, bedre glykæmisk regulering og lavere niveauer af triglycerider inden for de første uger af behandlingen. Samtidig bedres proteinuri og steatose. Endelig ses progression af pubertet og etablering af regelmæssig menstruationscyklus hos mange kvinder.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Metreleptin Myalepta
Amryt
pulver til injektionsvæske, opl.  3 mg 30 stk.   4.611,37
Metreleptin Myalepta
Amryt
pulver til injektionsvæske, opl.  5,8 mg 30 stk.   9.222,18
Metreleptin Myalepta
Amryt
pulver til injektionsvæske, opl.  11,3 mg 30 stk.   18.443,80

Referencer

5561. Shalitin S, Philip M. Role of obesity and leptin in the pubertal process and pubertal growth--a review. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003; 27(8):869-74, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12861226/ (Lokaliseret 8. december 2021)

 

5560. Akinci B, Sahinoz M, Oral E et al. Lipodystrophy Syndromes: Presentation and Treatment. Endotext. , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29989768/ (Lokaliseret 8. december 2021)