Hypofosfatasi

Revideret: 10.09.2021

Hypofosfatasi karakteriseres af defekt mineralisering af knogler og tænder. Sygdommen har et bredt klinisk spektrum: 

  • Nogle debuterer prænatalt med manglende mineralisering og intrauterin død
  • Andre debuterer perinatalt med respiratorisk insufficiens, skeletmanifestationer og kramper
  • Andre debuterer senere i barndommen med rachitis og frakturer
  • I milde ende er patienter med adult debut, hvor hovedmanifestationer er tidligt tandtab og frakturer.

 

Sygdommen forårsages af patogene varianter i ALPL-genet, som medfører nedsat aktivitet af vævsuspecifikt basisk fosfatase. Den nedsatte aktivitet medfører abnorm metabolisme af pyridoxal 5-fosfat, fosfoethanolamin og uorganisk pyrofosfat. 

Diagnostik

Diagnose stilles ved påvisning af lav aktivitet af basisk fosfatase, forhøjet P/U-fosfoetanolamin og pyridoxal 5-fosfat med efterfølgende påvisning af en (dominante former) eller to (recessive former) patogene varianter i ALPL-genet. 

Behandlingsvejledning

Behandling retter sig mod korrektion af hypercalcæmi, behandling af kramper med pyridoxin og bedring af knoglemineralisering. 

Bisfosfonater, calcium og vitamin D er relativt kontraindicerede. 

Enzymerstatningsbehandling med asfotase alfa fremmer mineraliseringen af knogler og kan reducere patienternes rachitis, øge vækst og reducere behov for ventilationsunderstøttende behandling. 

Referencer

5382. Pan WJ, Pradhan R, Pelto R et al. Pharmacokinetics of Asfotase Alfa in Adult Patients With Pediatric-Onset Hypophosphatasia. J Clin Pharmacol. 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33822385/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4697. Whyte MP, Simmons JH, Moseley S et al. Asfotase alfa for infants and young children with hypophosphatasia: 7 year outcomes of a single-arm, open-label, phase 2 extension trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019; 7(2):93-105, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30558909 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4698. Kishnani PS, Rockman-Greenberg C, Rauch F et al. Five-year efficacy and safety of asfotase alfa therapy for adults and adolescents with hypophosphatasia. Bone. 2019; 121:149-162, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30576866 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4699. Hofmann CE, Harmatz P, Vockley J et al. Efficacy and Safety of Asfotase Alfa in Infants and Young Children With Hypophosphatasia: A Phase 2 Open-Label Study. J Clin Endocrinol Metab. 2019; 104(7):2735-47, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30811537 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4859. Whyte MP, Leung E, Wilcox WR et al. Natural History of Perinatal and Infantile Hypophosphatasia: A Retrospective Study. J Pediatr. 2019; 209:116-24, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30979546 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4860. Khan AA, Josse R, Kannu P et al. Hypophosphatasia: Canadian update on diagnosis and management. Osteoporos Int. 2019; 30(9):1713-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30915507 (Lokaliseret 3. marts 2022)