Hypofosfatasi

Revideret: 27.08.2019

Hypofosfatasi karakteriseres af defekt mineralisering af knogler og tænder. Sygdommen har et bredt klinisk spektrum: 

  • Nogle debuterer prænatalt med manglende mineralisering og intrauterin død
  • Andre debuterer perinatalt med respiratorisk insufficiens, skeletmanifestationer og kramper
  • Andre debuterer senere i barndommen med rachitis og frakturer
  • I milde ende er patienter med adult debut, hvor hovedmanifestationer er tidligt tandtab og frakturer.

 

Sygdommen forårsages af mutationer i ALPL-genet, som medfører nedsat aktivitet af vævsuspecifikt basisk fosfatase. Den nedsatte aktivitet medfører abnorm metabolisme af pyridoxal 5-fosfat, fosfoethanolamin og uorganisk pyrofosfat. 

 

Diagnostik

Diagnose stilles ved påvisning af lav aktivitet af basisk fosfatase, forhøjet P/U-fosfoetanolamin og pyridoxal 5-fosfat med efterfølgende påvisning af en (dominante former) eller to (recessive former) mutationer i ALPL-genet. 

Behandlingsvejledning

Behandling retter sig mod korrektion af hypercalcæmi og behandling af kramper med pyridoxin. 

Bisfosfonater, calcium og vitamin D er relativt kontraindicerede. 

Enzymerstatningsbehandling med asfotase alfa fremmer mineraliseringen af knogler og kan reducere patienternes rachitis, øge vækst og reducere behov for ventilationsunderstøttende behandling. 

Referencer

4697. Whyte MP, Simmons JH, Moseley S et al. Asfotase alfa for infants and young children with hypophosphatasia: 7 year outcomes of a single-arm, open-label, phase 2 extension trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019; 7(2):93-105, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30558909 (Lokaliseret 27. august 2019)

 

4698. Kishnani PS, Rockman-Greenberg C, Rauch F et al. Five-year efficacy and safety of asfotase alfa therapy for adults and adolescents with hypophosphatasia. Bone. 2019; 121:149-162, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30576866 (Lokaliseret 27. august 2019)

 

4699. Hofmann CE, Harmatz P, Vockley J et al. Efficacy and Safety of Asfotase Alfa in Infants and Young Children With Hypophosphatasia: A Phase 2 Open-Label Study. J Clin Endocrinol Metab. 2019; 104(7):2735-47, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30811537 (Lokaliseret 27. august 2019)

 

2689. Bianchi ML. Hypophosphatasia: an overview of the disease and its treatment. Osteoporos Int. 2015; 26(12):2743-57, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26245849 (Lokaliseret 12. maj 2016)

 

2690. Rockman-Greenberg C. Hypophosphatasia. Pediatr Endocrinol Rev. 2013; Suppl 2:230-8, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23858621 (Lokaliseret 12. maj 2016)