Proteasehæmmere (midler mod HIV)

J05AE, J05AR

Revideret: 11.01.2022

Præparatvalg

Den foretrukne proteasehæmmer er darunavir/ritonavir. Cobicistat kan benyttes som farmakologisk booster i stedet for ritonavir. Ulemper ved disse lægemidler er gastro-intestinale bivirkninger og påvirkning af blodlipider.  

 

Hos patienter med svigt af tidligere proteaseregimer og udvikling af resistens vil darunavir/ritonavir oftest fortsat have effekt. 

 

Ritonavir øger koncentrationen af andre proteasehæmmere. Ritonavir i lille dosis hæmmer CYP3A4 og muligvis P-glykoprotein, og det medfører en mindre omsætning i leveren og en mulig øget absorption af den anden proteasehæmmer. Ved boostningen opnås derfor en højere plasmakoncentration (AUC) og en længere plasmahalveringstid af den anden proteasehæmmer. En tilsvarende effekt kan opnås med cobicistat. Dette er den helt dominerende måde at administrere behandling med proteasehæmmer. Det giver fordele som behov for færre tabletter, uafhængighed af fødeindtagelse og færre daglige doseringer. 

Da plasmakoncentrationen stiger, bliver behandlingen mere effektiv, men risikoen for bivirkninger øges også.  

Eksempler på boostede regimer er:  

  • atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg 1 gang dgl.
  • darunavir/ritonavir 600 mg/100 mg 2 gange dgl.
  • darunavir/ritonavir 800 mg/100 mg 1 gang dgl.
  • darunavir/cobicistat 800 mg/150 mg 1 gang dgl.

 

Hos patienter, der ikke tolererer ritonavir eller cobicistat, og som er virologisk fuldt supprimerede, kan som alternativ bruges atazanavir i øget dosis 400 mg dgl. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Proteasehæmmere  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat nyrefunktion  

Kontraindiceret  

ved stærkt  

nedsat leverfunktion (Child-Pugh C)  

Atazanavir* 

Nej 

Ja 

Darunavir*  

Nej 

Ja 

Fosamprenavir 

Nej 

Ja 

Lopinavir + ritonavir 

Nej 

Ja 

* Ved kombination med cobicistat henvises til Farmakokinetiske boostere

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Kontraindikationer

  • Vedr. øvrige kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser.
  • Nedsat nyre - og/eller leverfunktion se ovenfor.

Bivirkninger

Proteasehæmmere kan medføre metaboliske abnormiteter, såsom hypertriglyceridæmi, hyperkolesterolæmi, insulinresistens og hyperglykæmi. Risikoen synes mindst for atazanavir. 

Atazanavir kan give nyresten og kan give en ukonjungeret plasma bilirubin stigning. 

Interaktioner

Proteasehæmmere, der langt overvejende omsættes af cytokrom P450 3A4 (CYP3A4), er potente hæmmere af CYP3A4, ligesom nogle inducerer enzymsystemet. De har derfor interaktionspotentiale over for andre lægemidler, som omsættes af disse enzymer(1), se Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Proteasehæmmerne kan hæmme aktiviteten af P-glykoprotein, som medfører et potentiale for interaktion med andre lægemidler, hvis absorption, fordeling i organismen og udskillelse via galde og nyrer er afhængig af P-glykoprotein. 

Interaktioner med HIV-lægemidler indbyrdes og med andre lægemidler findes velbeskrevet og opdateret på en hjemmeside fra Liverpool University (HIV Drug Interactions). 

 

Lægemidlers påvirkning af proteasehæmmernes kinetik
Rifampicin og rifabutin er kraftige induktorer af både CYP3A4 og P-glykoprotein, hvilket kan medføre subterapeutiske plasma- og vævskoncentrationer af samtidigt administrerede proteasehæmmere, og giver risiko for udvikling af resistens og dermed behandlingssvigt. En lignende effekt kan ses af carbamazepin, phenobarbital og phenytoin. 

 

Patienter i behandling med proteasehæmmere bør ikke samtidigt anvende naturlægemidler, der indeholder perikon (hypericum perforatum). Perikon kan fremkalde induktion af CYP3A4, hvilket kan resultere i nedsat plasmakoncentration af proteasehæmmere med tab af terapeutisk effekt og risiko for udvikling af resistens. 

 

Proteasehæmmernes påvirkning af andre lægemidlers kinetik 

Alle proteasehæmmerne kan i varierende grad hæmme omsætningen af lægemidler, som omsættes af CYP3A4. Ritonavir er tilsyneladende den kraftigste hæmmer efterfulgt af atazanavir. Den kliniske betydning er størst for lægemidler med snæver terapeutisk bredde for lægemidler med potentielle livsfarlige toksiske bivirkninger. Der er gentagne gange observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig brug af nogle kortikosteroider til inhalation og intraartikulær injektion. 

 

Der ses øgning af plasmakoncentrationen af clozapin og pimozid efter indgift af ritonavir. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Atazanavir Atazanavir "Krka"
KRKA
hårde kapsler  300 mg 30 stk.   130,10 130,10
Atazanavir Atazanavir "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  200 mg 60 stk. (blister)   39,99 59,98
Atazanavir Atazanavir "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  300 mg 30 stk. (blister)   112,27 112,27
Atazanavir Atazanavir "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  200 mg 60 stk. (blister)   36,91 55,36
Atazanavir Atazanavir "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  300 mg 30 stk. (blister)   84,76 84,76
Atazanavir Atazanavir "Teva"
TEVA
hårde kapsler  200 mg 60 stk. (blister)   37,13 55,70
Atazanavir Atazanavir "Teva"
TEVA
hårde kapsler  300 mg 30 stk. (blister)   85,43 85,43
Darunavir Darunavir "Glenmark"
Glenmark Nordic
filmovertrukne tabletter  600 mg 60 stk.   85,82 171,64
Darunavir Darunavir "Medical Valley"
Medical Valley
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk.   121,61 182,41
Darunavir Darunavir "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  600 mg 60 stk.   89,50 179,01
Darunavir Darunavir "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk.   105,62 158,43
Darunavir Darunavir "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  600 mg 60 stk.   81,80 163,60
Darunavir Darunavir "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk.   105,53 158,29
Lopinavir
Ritonavir
Kaletra
AbbVie
filmovertrukne tabletter  200+50 mg 120 stk.   32,80 131,21
Lopinavir
Ritonavir
Kaletra
AbbVie
oral opløsning  80 + 20 mg/ml 5 x 60 ml   12,58 125,76
Lopinavir
Ritonavir
Lopinavir/Ritonavir "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  200 mg+50 mg 120 stk. (blister)   35,87 143,50
Ritonavir Norvir®
AbbVie
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.   11,28 135,40
Darunavir Prezista
Janssen
filmovertrukne tabletter  600 mg 60 stk.   82,06 164,12
Darunavir Prezista
Janssen
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk.   109,60 164,40
Darunavir Prezista
Janssen
oral suspension  100 mg/ml 200 ml   14,72 176,59
Cobicistat
Darunavir
Rezolsta
Janssen
filmovertrukne tabletter  800 mg+150 mg 30 stk.   142,54
Ritonavir Ritonavir "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk.   13,07 156,82
Ritonavir Ritonavir Mylan
Viatris
filmovertrukne tabletter  100 mg 30 stk. (Orifarm)   13,13 157,52
Cobicistat
Darunavir
Emtricitabin
Tenofoviralafenamid
Symtuza
Janssen
filmovertrukne tabletter  800+150+200+10 mg 30 stk.   265,25
 
 
Gå til toppen af siden...