Midler mod Pompes sygdom

A16A

Revideret: 24.11.2022

Alglucosidase-alfa og Avalglucosidase-alfa er begge eekombinante analoger til sur α-glucosidase, og indgift af disse enzymer medfører nedbrydning af lysosomalt ophobet glykogen hos patienter med Pompes sygdom.  

Anvendelsesområder

Effekten af enzymsubstitutionsbehandling med alglucosidase-alfa er veldokumenteret hos patienter med infantil type vurderet på forbedret overlevelse og motorik samt reduktion i anvendelsen af respirationsunderstøttende behandling. Der er ligeledes overbevisende effekt på senere debuterende typer hos nogle patienter, særligt i forhold til mobilitet. For alle typer er effekten individuelt varierende. Tidlig iværksættelse af behandlingen er essentiel for opnåelsen af det bedste resultat, men andre faktorer, herunder det immunologiske respons, ernærings- og træningsmæssige forhold spiller også ind. Avalglucosidase-alfa er primært studeret hos patienter med late-onset Pompe. Avalglucosidase er fremstillet mhp på bedre targetting og optagelse ind i lysosomerne og data tyder på, at avalglucosidase alfa har bedre effekt end alglucosidase alfa på respiratorisk funktion, mobilitet og udholdenhed med en sammenlignelig bivirkningsprofil. Der er endnu kun få og upublicerede data vedr. infantil-onset Pompe. 

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Pompes sygdom.  

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Alglucosidase alfa Myozyme®
Sanofi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  50 mg 1 htgl. a 50 mg   4.177,65 8.355,30
Avalglucosidase alfa Nexviadyme
Sanofi
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   10.738,75

Referencer

5749. Dimachkie MM, Barohn RJ, Byrne B et al. Long-term Safety and Efficacy of Avalglucosidase Alfa in Patients With Late-Onset Pompe Disease. Neurology. 2022; 99(5):536-48, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35618441/ (Lokaliseret 24. november 2022)

 

5750. Diaz-Manera J, Kishnani PS, Kushlaf H et al. Safety and efficacy of avalglucosidase alfa versus alglucosidase alfa in patients with late-onset Pompe disease (COMET): a phase 3, randomised, multicentre trial. Lancet Neurol. 2021; 20(12):1012-26, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34800399/ (Lokaliseret 24. november 2022)

 

5751. Pena LDM, Barohn RJ, Byrne BJ et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and exploratory efficacy of the novel enzyme replacement therapy avalglucosidase alfa (neoGAA) in treatment-naïve and alglucosidase alfa-treated patients with late-onset Pompe disease: A phase 1, open-label, multicenter, multinational, ascending dose study. Neuromuscul Disord. 2019; 29(3):167-86, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30770310/ (Lokaliseret 24. november 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...