Ammende og medicin

Revisionsdato: 20.04.2021

 

Bruger du medicin, mens du ammer, kan en del af medicinen udskilles i modermælken. Det betyder, at der er en risiko for, at barnet får medicin i så stor en mængde, at barnet kan få bivirkninger, eller på anden måde tage skade.  

 

Generelt udskilles kun mindre mængder medicin via modermælken, men selv små mængder kan være skadelige for spædbørn. Spædbørn har nemlig svært ved at nedbryde og udskille lægemidler, da leveren og nyrerne endnu er umodne. 

 

Må jeg tage medicin, mens jeg ammer? 

For mange lægemidler gælder, at vi ikke ved, om lægemiddelstoffet udskilles i modermælken. Det bedste er derfor, at du helt undgår at tage medicin, mens du ammer. Du må gerne tage almindelige vitaminer og mineraler, som fx jern, i sædvanlige doser.

Hvis du ammer og er nødt til at tage medicin
Uanset hvilket lægemiddel du bruger, mens du ammer, kan der opstå bivirkninger hos barnet. Så hvis du alligevel er nødt til at tage medicin, når du ammer, er det bedst, at du ammer lige før, du tager medicinen. 

 

Viden om lægemidler og amning 

Selvom man ikke ved nøjagtigt, hvor meget af et lægemiddel som udskilles i modermælken, kan man ofte godt vurdere, om et lægemiddel kan bruges af ammende; nogle lægemidler har fx igennem mange år været brugt, uden at der er observeret skader på barnet. I andre tilfælde er det generel viden om lægemidlerne, fx celledræbende lægemidler, som gør, at man på forhånd ved, at de ikke må bruges af ammende kvinder.
I nogle tilfælde har man erfaringer fra undersøgelser på dyr, men de erfaringer er vanskelige at overføre til mennesker.

Hvad står der om amning på præparaterne på min.medicin.dk? 

Under hvert præparat kan du læse, om du kan tage det, mens du ammer. 

Der står en af disse fem tekster - nogle gange med en uddybende tekst nedenunder. 

 

  • Kan om nødvendigt anvendes
  • Bør ikke anvendes pga. manglende viden.
  • Må kun anvendes under visse forudsætninger
  • Må ikke anvendes
  • Ikke relevant.

 

Du skal være opmærksom på, at der kan stå noget andet i den indlægsseddel, som ligger i pakningen med din medicin. Det skyldes, at teksterne i medicin.dk er udarbejdet af en specialkyndig læge, som udover at bruge den dokumentation, som lægemidlet er godkendt på ( produktresuméet) også bruger andre kilder, fx: 

 

  • Klinisk erfaring, det vil sige, hvad er der rapporteret gennem tiderne (her findes en stor svensk undersøgelse).
  • En grundig gennemgang af den litteratur, der findes om lægemidlet.

 

Indlægssedlerne, der ligger i medicinæsken, er kun baseret på oplysninger fra produktresuméet. Læs om forskellen på indlægssedler, produktresume og min.medicin.dk.
 

Hvornår skal jeg spørge min læge eller apoteket?
Hvis du tager medicin, mens du er gravid, skal du undersøge, om du kan fortsætte med din medicin, mens du ammer. Spørg din læge. 

Hvis du ammer og får brug for medicin, så husk at fortælle din læge, at du ammer. 

Hvis du køber medicin i håndkøb, så husk at sige på apoteket, at du ammer. 

 

Forfatter(e)