Du har søgt på: U

- der blev fundet 67 resultater
 
Søgeresultater, Præparater :
Ucedane
 
Ulcerex®
 
Ulprix - Udgået: 20-09-2021
 
Ultibro® Breezhaler®, komb.
 
Ultiva®
 
Ultomiris
 
Ultracortenol®
 
Ultravist®
 
Uman Big
 
Undestor Testocaps - Udgået: 26-07-2021
 
Unixan®
 
Uptravi
 
Uraplex®
 
Uraplex
 
UriVesc
 
Urizia, komb.
 
Urografin®
 
Uromitexan®
 
Ursochol
 
Ursodeoxycholsyre "Orion"
 
Ursodeoxycholsyre "Paranova"
 
Ursonorm
 
Utrogestan®
 
Uvadex
 
Anoro, komb.  (Umeclidinium)
 
Ellaone®  (Ulipristalacetat)
 
Esmya  (Ulipristalacetat)
 
Fostimon Set  (Urofollitropin (uFSH))
 
Incruse Ellipta®  (Umeclidinium)
 
Rinvoq®  (Upadacitinib)
 
Stelara®  (Ustekinumab)
 
Trelegy Ellipta®, komb.  (Umeclidinium)
 
Aldara  (Anvendelsesområder: Udvendige condyloma acuminata Små superficielle basalcellekarcinomer hos voksne Aktinisk keratose hos immunkompetente voksne, når anden lokalbehandling ikke er anvendelig.)
 
Antepsin®  (Anvendelsesområder: Ulcus ventriculi og ulcus duodeni Refluksøsofagitis Forebyggelse af stressulcus hos akut svært syge.)
 
Betmiga  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Detrusitol Retard  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Emselex®  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Glycerylnitrat "SAD"  (Anvendelsesområder: Ustabil angina pectoris Hjerteinsufficiens efter hjertekirurgi Kontrolleret hypotension.)
 
Kentera  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Lucosil®  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner forårsaget af sulfonamidfølsomme bakterier.)
 
Methergin®  (Anvendelsesområder: Uterusatoni eller uterinblødning efter abort eller fødsel. Se endvidere Sekalealkaloider .)
 
Penomax®  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier.)
 
Prednisolon "Unimedic"  (Anvendelsesområder: Ulcerøs proktosigmoiditis.)
 
Selexid® filmovertrukne tabletter  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier.)
 
Selexid® pulver til injektionsvæske, opl.  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner og salmonellose forårsaget af mecillinamfølsomme bakterier.)
 
Solifenacin "Krka" - Udgået: 23-08-2021  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacin "Medical Valley"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacin "Mylan"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacin "Orion"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacin "Sandoz"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacin "Stada"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacinsuccinat "Accord"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Solifenacinsuccinat "Teva"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Sulfametizol "Actavis"  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner forårsaget af sulfonamidfølsomme bakterier.)
 
Sulfametizol "Alternova"  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner forårsaget af sulfonamidfølsomme bakterier.)
 
Synacthen®  (Anvendelsesområder: Undersøgelse af binyrebarkfunktionen, Synacthen®-test.)
 
Tecentriq  (Anvendelsesområder: Urotelialt karcinom Monoterapi Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-småcellet lungecancer, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 50 % eller ≥ 10 % tumorinfiltrende immunceller uden EGFR- eller ALK-positive mutationer. Lokalt fremskreden eller metastatisk urotelialt karcinom efter forudgående kemoterapi eller hvor cisplatin ikke er egnet og hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 5%. Ikke-småcellet lungecancer Monoterapi Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer efter forudgående kemoterapi. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer skal targeteret behandling gives først. Kombinationsbehandling med bevacizumab , paclitaxel og carboplatin Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer. Ved EGFR mutation eller ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer, er behandling med atezolizumab i kombination med bevacizumab, paclitaxel og carboplatin kun indiceret efter behandlingssvigt med relevante targeterede lægemidler. Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin og carboplatin Førstelinjebehandling af metastatisk ikke-planocellulært, ikke-småcellet lungecancer uden EGFR- eller ALK-positive mutationer. Småcellet lungecancer Kombinationsbehandling med carboplatin og etoposid Førstelinjebehandling af småcellet lungecancer i udvidet sygdomsstadie. Mammacancer Kombinationsbehandling med paclitaxelalbumin Lokalt fremskreden eller metastatisk, triplenegativ mammacancer, hvor tumorer har PD-L1-ekspression ≥ 1%, uden tidligere kemoterapi mod metastatisk sygdom. Hepatocellulært carcinom Kombinationsbehandling med bevacizumab Fremskreden eller inoperabel hepatocellulært carcinom, som ikke tidligere har modtaget systemisk behandling. Atezolizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.)
 
Termo, medicinsk plaster (Naturlægemiddel)  (Anvendelsesområder: Udvortes lindring af muskelsmerter, fx smerter i den nederste del af ryggen.)
 
Thalidomide "Celgene"  (Anvendelsesområder: Ubehandlet myelomatose i kombination med melphalan og prednison som førstevalgsbehandling af voksne > 65 år, eller som er uegnede til højdosis kemoterapi. Thalidomid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til myelomatose og behandling heraf.)
 
Tolterodin "Stada"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Tolterodine "Sandoz"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Tolterodintartrat "2care4"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Tolterodintartrat "Actavis"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Tolterodintartrat "Nordic Prime"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Tolterodintartrat "Teva"  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
TOVIAZ  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.)
 
Trimopan®  (Anvendelsesområder: Urinvejsinfektioner forårsaget af trimethoprimfølsomme bakterier. Kan anvendes til forebyggelse hos patienter med recidiverende eller kroniske urinvejsinfektioner.)
 
Vesicare®  (Anvendelsesområder: Urgency-inkontinens Hyppig vandladning Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære. Neurogen detrusoroveraktivitet hos børn 2-18 år.)