Bivirkninger af medicin

Revisionsdato: 27.10.2022

 

Bivirkninger er alle uønskede virkninger af medicin. Det kan være lige fra de milde, såsom kvalme og svien i maven efter du har taget dine tabletter, til alvorlige og eventuelt dødelige bivirkninger.  

 

Alle lægemidler har bivirkninger, men for langt de fleste lægemidler drejer det sig om milde bivirkninger som går over igen, og som kun viser sig hos en lille del af brugerne. 

 

Det er vigtigt at huske, at du ikke altid får bivirkninger ved at tage medicin, og hvis du får bivirkninger, er det ikke alle de nævnte bivirkninger, du får. 

 

Før et lægemiddel kan købes, har Lægemiddelstyrelsen vurderet, om lægemidlets bivirkninger kan opvejes i forhold til det man forventer at opnå ved behandling. For medicin til alvorlige sygdomme som kræft, accepterer man hyppigere og også alvorligere bivirkninger end ved et middel til behandling af fx halsbetændelse. 

 

Se filmen Findes der medicin uden bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.  

 

Hvordan melder jeg en bivirkning?  

For at undgå meget alvorlige bivirkninger foretager man over hele verden en omfattende registrering af bivirkninger. Alle kan i dag melde en bivirkning til Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen bruger informationen om bivirkninger som grundlag til at vurdere sikkerheden ved den medicin, som er på markedet.  

Læs mere i artiklen Meld en bivirkning. Her får du også adgang til den e-blanket, du skal udfylde, hvis du vil indberette en bivirkning. 

 

Hvad kan jeg læse om bivirkninger? 

På beskrivelsen af hvert lægemiddel her på siden er der en tabel med bivirkninger. Bivirkningerne er så vidt muligt angivet i tabelform og opdelt efter, hvor hyppigt de optræder og efter, hvor de optræder i kroppen. 

 

Hvis du vil have en gennemgang af bivirkningsskemaet, kan du se denne korte film. 

 

Listen over mulige bivirkninger er ikke nødvendigvis komplet. Alle "meget almindelige" og "almindelige" bivirkninger er med i tabellen og desuden de meget alvorlige bivirkninger. For at de mest almindelige bivirkninger ikke drukner i mængden af sjældne bivirkninger, er bivirkninger med lav hyppighed kun taget med, når de er vurderet som alvorlige. Det er grunden til, at du kan finde bivirkninger i indlægssedlen i pakningen, som ikke er nævnt her.

Hvor ofte ses bivirkninger?
Det varierer meget fra lægemiddel til lægemiddel, hvor ofte der opstår bivirkninger og hvor alvorlige, de er. Først efter mange års brug af et lægemiddel har man et nogenlunde sikkert billede af dets bivirkninger. Bivirkningerne inddeles efter hvor hyppigt, de optræder: 

Tabel 1. 

Hyppighed  

Procentangivelse  

 

Meget almindelige 

Over 10 % 

Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen 

Almindelige 

1-10 % 

Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen 

Ikke almindelige 

0,1-1 % 

Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen 

Sjældne 

0,01-0,1 % 

Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen 

Meget sjældne 

Under 0,01 % 

Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen 

Ikke kendt hyppighed 

Kan ikke angives 

 


Hvordan håndterer jeg bivirkninger?
Langt de fleste bivirkninger er harmløse og du vil kunne fortsætte med at tage din medicin, evt. med en lavere dosis. Ofte forsvinder bivirkningerne, når du har brugt medicinen et stykke tid. Næsten alle bivirkninger forsvinder hurtigt, hvis du stopper med medicinen, og kun ganske få bivirkninger er blivende. 


Det kan være farligt pludseligt at stoppe en behandling. Du bør derfor altid tale med din læge, hvis du ønsker at holde op med at tage din medicin på grund af bivirkninger.  


Kan jeg selv gøre noget? 

  • Inden du starter en behandling, er det vigtigt, at du bliver informeret om mulige og alvorlige bivirkninger, så du selv kan være med til at vurdere, om en given behandling er acceptabel.
  • Det er vigtigt for både lægen og dig at være opmærksom på, at ethvert usædvanligt eller uventet symptom under en behandling med et lægemiddel kan være en bivirkning.
  • Når du kender bivirkningerne på de lægemidler, du bruger, kan du reagere i tide, og tale med din læge, hvis du får bivirkninger. Fx kan nogle lægemidler medføre et fald i antallet af hvide blodlegemer. Det kan du ikke umiddelbart mærke. Det er derfor vigtigt, at du ved, at følgerne af mangel på hvide blodlegemer kan være infektion, fx ondt i halsen og feber.
  • Hvis du har været udsat for en alvorlig bivirkning, bør du altid opbevare et kort sammen med dit sygesikringsbevis med oplysning om, hvilket lægemiddel, der tidligere har givet dig hvilke(n) bivirkning(er).

 

Årsager til bivirkninger 

Viden om bivirkninger og om hvordan de opstår, kan være med til, at du kan undgå eller begrænse dem. Læs om forskellige årsager til bivirkninger

 

Forfatter(e)