Etnicitet og medicin

Revisionsdato: 27.10.2022

 

Medicin kan virke forskelligt, alt efter om man er asiat, latinamerikaner, kaukasier (hvid) eller afroamerikaner. Mennesker med forskellig etnisk baggrund kan i nogle tilfælde opleve effekt eller bivirkninger forskelligt, selvom de tager den samme medicin i samme dosis, sandsynligvis på grund af forskelle i de etniske gruppers typer af gener. 

 

Personer med forskellig etnigsk baggrund 

 

Man har indtil videre opdaget forskelle i virkning ved bl.a: 

 

  • Midler mod forhøjet blodtryk og hjerteproblemer (ACE-hæmmere, beta-blokkere, vanddrivende midler (thiazider) og calciumantagonister)
  • Glukokortikoider (binyrebarkhormon)
  • Insulin
  • Antipsykotika
  • Antidepressiva.

ACE-hæmmere 

ACE-hæmmere til behandling af forhøjet blodtryk har nedsat effekt hos afroamerikanere i forhold til kaukasiere. Det er derfor nødvendigt at øge dosis hos afroamerikanere for at opnå samme effekt som hos kaukasiere. 

 

Beta-blokkere 

Beta-blokkeren propranolol mod bl.a. forhøjet blodtryk har en meget større blodtrykssænkende virkning hos kaukasiere end hos afroamerikanere. 

 

Vanddrivende midler (thiazider) 

Thiazidpræparater har vist sig at have en større effekt på nedsættelse af blodtrykket hos afroamerikanere end hos kaukasiere (og højere effekt hos kvinder end mænd). 

 

Calciumantagonister(calciumblokkere) 

Calciumblokkere mod forhøjet blodtryk virker ofte bedre på afroamerikanere end på kaukasiere. 

 

Glukokortikoider (methylprednisolon) 

Ved behandling med binyrebarkhormonet prednisolon er der risiko for at udvikle diabetes (sukkersyge). Det har vist sig at være mere almindeligt hos afroamerikanere end hos kaukasiere. 

 

Insulin
Følsomheden for insulin til behandling af diabetes er lavest hos latinamerikanere, højere hos afroamerikanere og højest hos kaukasiere. Selv efter justering af dosis efter fedtmasse er der forskel. 

Lav følsomhed betyder at der skal mere insulin til før det virker som det skal. højere følsomhed gør at det ikke skal bruges lige så meget insulin. 

 

Antipsykotika
Mange antipsykotika omsættes i leveren af et specielt enzym. Her kan der tales om at være en langsom eller en hurtig "omsætter" af disse lægemidler, som kan have noget at gøre med ens etniske baggrund. 

Asiater med skizofreni har langt flere bivirkninger fra kroppen (fx ufrivillige bevægelser af arme og ben) end kaukasiere, hvis de har fået lægemidlet haloperidol

Ved lægemidlet clozapin har også vist sig at være mere effektivt hos asiatere end hos kaukasiere, og de får flere bivirkninger trods lavere doser. 

 

Antidepressiva
Ved antidepressiva ved man, at afroamerikanere markant hurtigere får effekt af behandlingen med lægemidlet nortriptylin end kaukasiere. 

Ved lægemidlet clomipramin ved man, at afroamerikanere får effekt af behandlingen med en langt lavere dosis end det, der skal bruges til kaukasiere. 

 

Forfatter(e)