Patienter med nedsat leverfunktion

Revisionsdato: 28.11.2022

 

De fleste lægemidler omsættes via leveren. Læs om medicinens vej i kroppen.  

 

På beskrivelserne af de enkelte lægemidler her på min.medicin.dk kan der i afsnittet "Særlige advarsler" eller "Bør ikke anvendes" stå, at medicinen skal bruges med forsigtighed ved dårligt fungerende lever. 

 

Det er derfor vigtigt, at du gør lægen opmærksom på det, hvis du har nedsat leverfunktion, når du skal have medicin. Lægen vil nogle gange ændre medicindosis eller vælge et andet præparat, som du bedre kan tåle. 

 

Leveren 

Leveren fungerer som filter for blodet. I leveren nedbrydes en lang række lægemidler, hvorefter de udskilles via galde. Hvis leverens evne til at filtrere blodet - eller nedbryde lægemidler - er nedsat, vil de lægemiddelstoffer, der er i blodet, ophobes i kroppen. Det kan give en overdosering af medicinen og i værste fald bivirkninger.  


Leverens evne til at omsætte medicin kan være nedsat af forskellige årsager. Det kan være arvelige forhold eller overforbrug af alkohol, som kan give skrumpelever. Leversygdomme som eksempelvis leverbetændelse kan også påvirke leverens evne til at omsætte medicin.  

 

Alder kan også spille en rolle. Ved fødslen, og endnu mere udtalt hos for tidligt fødte, er mange organer endnu umodne, og leverens evne til at omsætte lægemidler er ikke fuldt udviklet endnu. Leverens evne til at omsætte medicin nedsættes som regel ikke væsentligt med alderen. 

 

Måling af leverfunktion 

Lægen kan undersøge din leverfunktion ved en blodprøve

 

Læs mere om medicinens vej i kroppen

 

Torso med lever 

 

Forfatter(e)