Trafik, maskinbetjening og medicin

Revisionsdato: 03.02.2022

 

Medicin og reaktionsevne 

Nogle typer medicin kan påvirke dit centralnervesystem, så din evne til at reagere hurtigt, nedsættes. Det betyder, at du er længere tid om at reagere, hvis der sker noget uventet, og det kan være farligt, fx når du kører bil, motorcykel, scooter eller betjener maskiner.  

 

Denne type medicin kaldes "Trafikfarlige lægemidler", og det er fx stærkt smertestillende medicin, medicin mod søvnløshed og beroligende midler mod angst og uro. Selv ved almindelig dosis kan denne type medicin virke dæmpende på dit centralnervesystem, så din reaktionsevne nedsættes. 

 

Vær opmærksom på, at hvis du drikker alkohol sammen med denne type medicin, vil det yderligere forstærke den sløvende effekt. 

 

Rød advarselstrekant på æsken 

Lægemidler, som kan nedsætte din reaktionsevne og dermed gøre dig farlig i trafikken, er mærket med en rød advarselstrekant illustration af en advarselstrekant på emballagen. Det er forskelligt fra person til person, hvordan man bliver påvirket af medicin. Derfor skal du være opmærksom på, at medicin uden advarselstrekant også godt kan virke sløvende. 

Foto af rød advarselstrekant 

Hvem bestemmer, om et lægemiddel er "trafikfarligt"? 

Det er Lægemiddelstyrelsen, som afgør, hvilke lægemidler, der skal mærkes med advarselstrekant. Se listen med trafikfarlige lægemidler på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Læs mere om de oplysninger, du kan finde på æsken med din medicin. 

 

Er din medicin trafikfarlig? 

Er du i tvivl om den medicin du tager er trafikfarligt, så slå medicinen op her på medicin.dk. Ud for afsnittet om "Trafik" vil der være en rød trekant illustration af en advarselstrekant hvis Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at lægemidlet er trafikfarligt. 

 

Forfatter(e)