Nedsat nyrefunktion (GFR)

Revisionsdato: 02.06.2023

 

GFR - et mål for nyrernes funktion 

GFR, som står for "Glomerulær Filtrations Rate", måles i ml pr. minut. GFR er et mål for dine nyrers evne til at udskille affaldsstoffer i urinen. Ved unge over 17 år er GFR over 90. Tallet vil falde, jo ældre du bliver, hvilket er helt normalt.  

 

Nedsat nyrefunktion  

På beskrivelsen af de enkelte præparater kan der stå, at medicinen skal bruges med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer, eller at dosis skal nedsættes. Derefter er der angivet det interval for GFR, hvor reglen gælder.  

 

Nyrerne 

De fleste lægemidler udskilles via nyrerne, og derfor kan din nyrefunktion have betydning for dosering af lægemidler. Hvis dine nyrer ikke fungerer, som de skal, vil du være længere tid om at udskille visse lægemidler i urinen, og lægemidlerne kan derfor ophobes i kroppen. Du skal derfor muligvis have en mindre dosis. 

 

Nyrerne renser også blodet for affaldsstoffer og giftstoffer, der sammen med overskud af væske fra kroppen danner urinen. Hvis nyrerne ikke fungerer, som de skal, vil der ske en ophobning af affaldsstoffer og giftstoffer i kroppen. Hvis nyrefunktionen bliver meget dårlig, kan det betyde at du skal i dialyse. Ved dialyse er det en maskine som sørger for at rense blodet 3 gange om ugen. 

Dialyse på patient 

Nyrernes funktion påvirkes af sygdomme, som fx nyrebetændelse, diabetes eller blodforgiftning (sepsis). Nyrefunktionen påvirkes desuden med alderen, fx er raske ældres nyrer kun ca. halvt så effektive som yngres. Ældre har derfor sværere ved at skille sig af med medicin, der udskilles via nyrerne, og skal nogle gange starte behandling med lavere dosis eller i et langsommere tempo.  

 

Måling af nyrefunktion 

Lægen kan undersøge din nyrefunktion ved blodprøver og urinprøver, og i nogle tilfælde vil du blive tilbudt en ultralydsundersøgelse.  

Ved at måle på mængden af et affaldsstof i blodet, kan man måle "clearance", som er et andet mål for nyrefunktionen. Det viser, hvor gode dine nyrer er til at filtrere og udskille et bestemt affaldsstof (kreatinin) fra blodet.  

 

Når clearance bliver mindre, er det tegn på, at din nyrefunktion er blevet ringere. 

 

Hvis du ved, du har nedsat nyrefunktion, så nævn det for lægen, når du skal have medicin. Lægen vil nogle gange ændre dosis eller vælge et andet præparat, som du bedre kan tåle. 

 

 

 

Tegning af nyrebækkenet 

 

Forfatter(e)